Hemligheterna på Stokesley/Förlagsreklam

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sextonde kapitlet
Hemligheterna på Stokesley
av Charlotte Mary Yonge
Översättare: Okänd

Förlagsreklam


[ reklam ]

Läsning för Ungdom

af utmärkta engelska författare.

Detta nya Bibliothek för ungdom kommer att innehålla goda skrifter för de mera försigkomne unga, hufvudsakligast valde ur den förträffliga samling som under den gemensamma titeln »Series for the Young» utkommer hos B. Tauchnitz i Leipzig. Bristen på dylika böcker har länge varit så känbar att utg. vågar tro, att detta bibliothek, som årligen kommer att fortsättas, skall blifva af föräldrar och lärare emottaget med bifall. Utkomne äro hittills:

I. Ruth och hennes vänner. En berättelse för flickor. Svenska öfversättningen försedd med ett förord af A. W. S. Kartonnerad. 1: 50.
II. Berättelser för Barn och Ungdom af Mary Edgeworth. Ny svensk öfvers. 1:sta delen. 1: 50.
III. Hemligheterna på Stokesley. En berättelse för unga flickor af förf. till »Arfvingen till Redclyffe». Med illustr. 1: 50.
IV. En Krona bland flickor. Öfvers. från "An old-fashioned girl" af Louisa Alcott. Med illustr. 2 Rdr.
Hos samme förläggare har förut utkommit:
Berättelser för Ungdom från eng. af Thekla Knös.
I. Robert Carlson. — Charlie Burton. 2:ne berättelser med 3 illustr. 1 Rdr.
II. Rachel Johnson och hennes båda gossar. En berättelse. 1 Rdr.

Bilder ur Naturen och Djurlifvet från olika verldsdelar. Med 20 i litografiskt färgtryck utförda ypperliga taflor efter aquareller af H. Leutemann. Texten af Herm. Wagner. Svensk öfvers. af A. E. H. Stort 4:o-format. Inb. i litogr. omslag. 5: 50.

MACÉ, Jean, En Brödtuggas Historia. Populär framställning af Menniskans och Djurens lif. Prisbelönt skrift. Öfvers. från 16:de franska orig.-uppl. Med 5 illustr. efter Lor. Frölich. Kart. i eleg. litografiskt omslag. 2: 25.

MEUNIER, Victor, Jagtäfventyr och Naturskildringar från olika verldsdelar. Öfvers. från franskan. Med 16 illustr. Kart. i litografiskt omslag. 2: 25.

OEHLENSCHLÄGER, Ad., Nordiska Hjeltesagor. Vaulundurs Saga. — Hroars Saga. Öfvers. 1: 25.

Berättelsen om Orvar Odd. En fornnordisk Saga. Med 3 illustrationer. 1: 25.