Herre förbarma dig över oss

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Herre förbarma dig över oss
av Okänd
En svensk översättning av den grekiska liturgiska psalmtexten Kýrie, eléison. Christé, eléison. Kýrie, eléison. Här i en återgivning från Göteborgspsalmboken 1650 där den liturgiska texten O rene Guds lamm, (Agnus Dei), också ingår. På Wikipedia finns en artikel om Kyrie eleison.


HERre förbarma tigh öfwer oss/
Christe förbarma tigh öfwer oss/
HERre förbarma tigh öfwer oss.

Ähra ware Gudh i Högden/
Och Fridh på Jorden/
Menniskionnen en godh wilja.

Wij lofwe tigh/
Wij wälsignar tigh/
Wij prijse och ähre tigh/
Wij tacke tigh för tina stora Ähro.
O HERre Gudh himmelske Konung/
Gudh Fader alzmechtigh:
O HErre then aldrahögstes
eenfödda Son JEsu Christe.
O HErre Gudh / Gudz Lamb och Fadrens Son/
Tu som borttager Werldennes Synder/
förbarma tigh öfwer oss.
Ty tu äst allena heligh/
Tu äst allena then högste JEsu Christe/
Medh then helge Anda/
Gudh Faders Härligheet/ Amen.