Hvad säger man om Honom? (af Wirsén 1884)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tag staf och rensel
Sånger och bilder
av Carl David af Wirsén

Hvad säger man om Honom?
I Egypten  →


[ 180 ]

Hvad säger man om Honom?

Luc. IX. 18–20.

Hvem säger folket Honom vara?
Hvad tänker väl de lärdes skara?

Som förr, Elias än Han heter
Och än Johannes, än Han är
En af de väldige profeter,
En vis, som lider och som lär,
En menska, ädel mer än andra,
Hvars svärmeri man knappt bör klandra
Ithy att svärmarn, sällsamt nog,
Med mod för sina läror dog.

[ 181 ]

Så sägs det än. Men förr’n du dömer,
Till kojan gå, der nöden bor,
Till uslingen, som verlden glömmer,
Till någon blek, förgråten mor,
Gå till den sjukes hårda läger,
Till publikan och sköka gå
Och gå till dödens bädd också
Och spörj en gång hvad der man säger!

Och man skall svara derifrån:
Han Christus är, Guds ende Son.