Tag staf och rensel (af Wirsén 1884)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Dopet
Sånger och bilder
av Carl David af Wirsén

Tag staf och rensel
Hvad säger man om Honom?  →


[ 178 ]

Tag staf och rensel!

Tag staf och rensel, redo var,
Din vandring ej förgät,
Var reseklädd, till uppbrott snar,
Och påskalammet ät,
Och prisa Herrens starka hand,
Som för oss ur Egypti land!

O Du, som dog på korsets stam,
Men stått ur grafven opp,
För oss utgifna påskalam,
Vårt hjertas enda hopp,
Af Dig vi lösts ur syndens band,
Du frälst oss ur Egypti land!

[ 179 ]

Så återvänd ej dit, o själ,
Din vandring ej förgät,
Var reseklädd och rustad väl
Och påskalammet ät,
Och vandra genom öknens sand
Allt längre från Egypti land!

En gäst och främling blott du är,
Med staf och rensel gå!
Och när din vandring slutats här,
Du löftets land skall nå,
För evigt frälst af Herrans hand
Från träldom i Egypti land!