Index:Rd 1875 prop 5.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rd 1875 prop 5.djvu
Upphovsman Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1875, Samling 1, Afd. 1 Bd 2, Kongl. Maj:ts proposition och skrifvelse n:o 5 med dertill hörande bilagor.
Titel Kongl. Maj:ts nådiga Skrifvelse till Riksdagen, i anledning af åtskilliga vid sistförflutne riksdag beslutade lagförändringar.
Utgivningsår 1875
Källa Djvu
Sidor

12 13 14 15

Kongl. Maj:ts nådiga Skrifvelse till Riksdagen, i anledning af åtskilliga vid sistförflutne riksdag beslutade lagförändringar.