Hoppa till innehållet

Internationalen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Internationalen
av Eugène Pottier
Översättare: Henrik Menander
Pottiers text översättes av Henrik Menander 1902, utom originalets femte vers om kriget, som inte översattes på begäran av Hjalmar Branting. Före andra världskriget använde Sovjetunionen denna sång som nationalsång. På Wikipedia finns en artikel om Internationalen (sång).


Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli!

|:Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär!:|

I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi.
Nej själva vilja vi oss frälsa
och samfälld skall vår räddning bli.
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder
med senig arm och kraftig hand!

Refräng
|:Upp till kamp ...
 
I sin förgudning avskyvärda,
månn’ guldets kungar nån’sin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvarna rånat är,
när folket kräver det tillbaka,
sin egen rätt det blott begär!

Refräng
|:Upp till kamp ...

Båd’ stat och lagar oss förtrycka,
vi under skatter digna ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndlingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss.
Nu taga vi vår rätt en dag!

Refräng
|:Upp till kamp ...

Arbetare i stad, på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla mera klar!

Refräng
|:Upp till kamp ...