Kom, helge Ande, till mig in

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kom, helge Ande, till mig in
av Michael Schirmer
Översättare: Okänd
Översättning av O Heiliger Geist kehr zu uns ein av okänd svensk översättare 1694. Publicerad i 1695 års psalmbok som nr 187 O Helge And kom til migh in. I Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 publicerades verserna 1-3 och 8 och i Svensk söndagsskolsångbok 1908 och Svensk söndagsskolsångbok 1929 används verserna 1-3 och 7 som pingstsång. På Wikipedia finns en artikel om Kom, helge Ande, till mig in.


1.
Kom, Helge Ande, till mig in,
Upplys min själ, upptänd mitt sinn,
Att jag i dig må bliva,
Låt lysa livets ljus för mig
Och led mig på den rätta stig:
Dig vill jag helt mig giva.

2.
Uti all sanning led du mig,
Förståndet öppna nådelig
Och lär mig, Gud, din vilja.
Ack, gör mig från all synder ren,
Att jag må följa dig allen,
Allt ont ifrån mig skilja.

3.
Hjälp, Herre, nåderik och blid,
Att jag av hjärtat all min tid
Mig håller vid det ena:
Att tro på Herren Jesus Krist
Och öva kärlek utan list;
Min hjälp är du allena.

4.
Uppå min sida alltid stå,
Att satan mig ej skada må,
Ej världen mig förföra.
Med minom ande vittne bär,
Att ett Guds barn jag också är,
Det han vill saligt göra.

5.
Jag kännes vid min svaghet all,
Jag vet ej vad jag bedja skall,
Vad gagnar eller skadar.
O Helge Ande, bed för mig
Och lär mig sucka innerlig
Mitt Abba, käre Fader!

6.
Mig i din nåd behåll du kvar,
Som allt i dina händer har,
Min onda håg förandra.
Vad jag har syndat giv mig till;
Styrk mig, att gott jag göra vill
Och i din fruktan vandra.

7.
Giv lycka, Gud, till allt gott verk,
Befrämja det och kraften stärk,
Att jag alltmer tilltager
Uti din visdom och din nåd
Och alltid följer dina råd
Och gör vad dig behagar.

8.
Hjälp mig att nyttja tiden rätt
Och skaffa nytta på allt sätt,
Mitt pund ej nedergrava;
Ty den som Gud ej tjäna vill
Men gör vad världen hörer till,
Han kan ej framgång hava.

9.
O Fröjde-Ande, statt mig bi
I all den sorg jag kommer i,
Helst när mig döden kallar;
Då hjälp, att jag må kristelig
Få skiljas hädan, när jag dig
Min själ i hand befaller.