Kommentar till strafflagen Kap.20.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kommentar till strafflagen Kap.20.
av Johan C. W. Thyrén
Förord  →


[ I ]
KOMMENTAR

TILL

STRAFFLAGEN KAP. 20.


AF


Dr. J. C. W. THYRÉN

PROFESSOR VID LUNDS UNIVERSITET

DISTRIBUENT:

GLEERUPSKA UNIV.-BOKHANDELN, LUND

(HJALMAR MÖLLER)


[ II ]
LUND 1908, BERLINGSKA BOKTRYCKERIET


Förord

Historisk öfversigt

I. Rätten före 1734 års Lag.
II. Förarbetena till 1734 års Lag.
III Tjufnadsinstitutet i 1734 års Lag.
A. Det allmänna tjufnadsreqvisitet.
B. Institutets struktur.
IV. Rättsutvecklingen under M. B:s giltighetstid.
V. Lagkomiténs och Lagberedningens förslag.
VI. K. F. 4/5 1855 och 1864 års Strafflag.
20 Kap. Om stöld och snatteri.

20 Kap. (enligt Lag den 20 Juni 1890).

Om stöld och snatteri.
I. Det objektiva momentet i det allmänna tjufnadsreqvisitet.
A. Objektet.
B. Handlingen.
1. Besittningskränkningens förutsättningar.
2. Besittningskränkningens konsummation.
3. Eganderättskränkningen.
II. Det subjektiva momentet.
A. Subjektivt täckande af det objektiva reqvisitet.
B. Animus lucri.
III. Allmänstraffrättsliga frågor.