Index:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Thyren Kommentar SL kap 20.djvu
Upphovsman Johan C. W. Thyrén
Titel Kommentar till strafflagen Kap.20.
Utgivningsår 1908
Utgivare Gleerupska univ.-bokhandeln, Lund (Hjalmar Möller)
Källa Djvu
Sidor

001 002 003 004 I II III IV 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Förord

Historisk öfversigt

I. Rätten före 1734 års Lag.
II. Förarbetena till 1734 års Lag.
III Tjufnadsinstitutet i 1734 års Lag.
A. Det allmänna tjufnadsreqvisitet.
B. Institutets struktur.
IV. Rättsutvecklingen under M. B:s giltighetstid.
V. Lagkomiténs och Lagberedningens förslag.
VI. K. F. 4/5 1855 och 1864 års Strafflag.
20 Kap. Om stöld och snatteri.

20 Kap. (enligt Lag den 20 Juni 1890).

Om stöld och snatteri.
I. Det objektiva momentet i det allmänna tjufnadsreqvisitet.
A. Objektet.
B. Handlingen.
1. Besittningskränkningens förutsättningar.
2. Besittningskränkningens konsummation.
3. Eganderättskränkningen.
II. Det subjektiva momentet.
A. Subjektivt täckande af det objektiva reqvisitet.
B. Animus lucri.
III. Allmänstraffrättsliga frågor.