Kristen, var för Herrens skull

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kristen, var för Herrens skull
av Johan Olof Wallin
Psalm nr 308 i 1819 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Kristen, var för Herrens skull..


1.
Kristen, var för Herrens skull
Mänsklig ordning undergiven!
Fullgör glad och kärleksfull
Denna lag, i ordet skriven:
"Frukta Gud", är Kristi lära,
"Och därnäst din konung ära!"

2.
Till ett folks lycksalighet
Dygdens värn och lagens vårdnad
Är all världslig överhet
Utav Herren Gud förordnad
Och med hämndens svärd beväpnad
Till de ondas straff och häpnad.

3.
Lev rättfärdig, from och nöjd,
Giv din skatt och bär din börda!
Då skall du med frid och fröjd
Dina mödors frukter skörda
Och, varthän din väg ock leder,
Finna utkomst, hägn och heder.

4.
När du, fäst i pliktens band.
Trygg vid lagar, som dig skydda,
Njuter frihet i ditt land,
Säkerhet uti din hydda,
Gläds att lyda, ej att klandra.
Och din väg i stillhet vandra!

5.
Fyll ditt kall med tillförsikt,
Var din ed i döden trogen!
Om du faller för din plikt,
Är du ren för himlen mogen,
Och din grav skall barnen lära
Frukta Gud och konung ära.

6.
Gud, som furstars hjärtan kan
Såsom vattubäckar leda,
Giv vår konung nåd, att han
Dina vägar må bereda!
Låt oss alla med varandra
I ditt ljus till målet vandra.