Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Alma Adèle Fich-Almati

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Wilhelm Cappele Kloed
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Alma Adèle Fich-Almati
Karl Mikael Bratbost  →


[ 189 ]

Alma Adèle Fich-Almati, sedan Fru Rundberg. K. T:ne gästspel: 19 mars—8 juni 1886, 13 ggr; fast anställning 1 sept. 1886—30 juni 1888. K. Op. gästspel: 17 dec. 1890—15 febr. 1891, 7 ggr; fast anställning: 1 sept. 1891—30 juni 1897.

Född i New-York den 21 febr. 1861 (adoptivdotter af [ 190 ]direktören för Svenska Telegrambyrån i Stockholm Alfred Harald Emil Fich och Bertha Gercken, hvilka år 1868 från Berlin öfverflyttade till Stockholm). Efter slutade skolstudier intogs hon i musikkonservatoriet hösten 1877, där professor Günther var hennes lärare i sång. Hon blef sedan elev af Isidor Dannström och tog lektioner i plastik af Signe Hebbe, fortsatte därefter sina studier i Köpenhamn för den svenskfödda sångerskan fru Leocadie Gerlach, f. Bergnéhr, och 1881 i Wien för fru Marchesi. Då denna öfverflyttade till Paris, följde eleven henne dit och drog i tre år nytta af hennes förträffliga undervisning. Hösten 1884 återvände hon till Wien, där hon följande år på våren blef anställd vid Karlteatern af impressarion Merelli. Då denne ej kunde uppehålla sitt företag, debuterade »fröken Ficci» vid operan i Budapest som Azucena i »Trubaduren» och hade stor framgång. På hösten uppträdde hon som konsertsångerska i Berlin, 1888 på nyåret sjöng hon Azucena i Köpenhamn och Carmen i Hamburg. I Stockholm uppträdde hon den 19 mars som Carmen, var sedan anställd vid Kungl. Operan under två spelår, gjorde därefter sångstudier i Italien, där hon äfven uppträdde i flera operapartier. I december 1890 uppträdde hon åter på Kungl. Operan, där hon sjöng Leonora, Amneris i »Aida», Nancy i »Martha». Hon kvarstannade nu vid Kungl. Operan i Stockholm i 6 spelår. Bland hennes roller märkas, utom de redan nämnda, Selika i »Afrikanskan», Fides i »Profeten», Ingrid och bergdrottningen i »Den bergtagna», prinsessan i »Granadas dotter», Lisa i »Per Svinaherde», fru Page i »Muntra fruarna», Ortrud i »Lohengrin», Laura i »Gioconda», Lola i »På Sicilien», Gertrud i »Hans och Greta», Brünhilde i »Valkyrian».

Gift i juni 1895 med operasångaren och regissören Axel Rundberg (se d. n.) och 12 mars 1910 med operasångaren Gustaw Adolf Henkels i Berlin.