Hoppa till innehållet

Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 9.pdf/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
189
SCENISKA KONSTNÄRER

Bussine. Bland hans roller under de ett och ett halft spelår, han var fäst vid Kungl. Operan i Stockholm, märkas Escamillo i »Carmen», Lothario i »Mignon», Jacque Sincerès i »Andorradalen» och Plumkett i »Martha». Dessutom talrollen Kure i »Strandbybor» och Anders i »Wermländingarna». 1888 öfverflyttade Ö. till Förenta staterna, fick genast anställning som solist i Unitykyrkan i Chicago, var under två årtionden (1890—1910) kördirigent i samma stad och 1892—1910 professor vid Chicago Musical College. Den stora svensk-amerikanska kör, han ledde, hette »The American Union of Swedish Singers», bland enskilda körer äro att nämna »The Swedish Glee-Club» of Chicago, »Sveas söner» of Rockford, »Svithiod Singing Club» of Chicago, »The Mendelssohn Club» of Rockford, »The Ladies Chorus» of Belvidere, Ill. Han var dirigent för den svensk-amerikanska konsertturnén till Sverige under utställningsåret 1897 och likaså för den elitkör, som 1910 gästade Sverige. Från nämnda år har Ö. varit bosatt i Stockholm, där han öppnade en sångskola. 1918 blef han kassör vid Kungl. Teatern.

Gift 1890 i Chicago med pianisten Mimmi Lindström från Hudiksvall.


Wilhelm Cappele Kloed. K. St. T. debuter 27 jan. 1886 och 5 jan. 1887, 2 ggr, båda gångerna som Don José i »Carmen». (Den 5 jan. 1887 — alltså ett år efter första uppträdandet som debutant — står å affischen: Hr Kloed fortfar att debutera i Don Josés roll.)

Född i Kristiania den 26 juli 1855. Student i Kristiania 1874 och tog följande året examen philosophicum. Studerade sång och musik i Paris och München 1876—1878. Debuterade å Nya Teatern i Stockholm 1879 och var engagerad därstädes 1879—1886. Efter operadebuterna var han jämte M. Gründer och Anna Pettersson direktör för Vasateatern 1887—1889, hvarefter han var anställd vid Kristiania Teater.


Alma Adèle Fich-Almati, sedan Fru Rundberg. K. T:ne gästspel: 19 mars—8 juni 1886, 13 ggr; fast anställning 1 sept. 1886—30 juni 1888. K. Op. gästspel: 17 dec. 1890—15 febr. 1891, 7 ggr; fast anställning: 1 sept. 1891—30 juni 1897.

Född i New-York den 21 febr. 1861 (adoptivdotter af