Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Anders Christian Helmer Strömberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Johan August Lindberg
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Anders Christian Helmer Strömberg
Carl Ferdinand Thegerström  →


[ 46 ]

Anders Christian Helmer Strömberg. K. T:ne 1 sept. 1871—30 juni 1872; ånyo 1 juli 1875—30 juni 1888. K. Op. 15 aug. 1888—30 juni 1894.

Född i Linköping den 29 nov. 1848 (föräldrar: fältkamreraren Daniel Wilhelm Strömberg och Charlotta Maria Rothlieb). I sin ungdom ägnade han sig mycket flitigt åt pianospelet, men [ 47 ]vände sedan sin håg till sången, och efter en kort tids studier i Uppsala slog han sig på allvar på sångstudier för Fritz Arlberg. Den 18 maj 1871 debuterade han på Kungl. Stora Teatern som Sarastro i »Trollflöjten» och den 6 sept. samma år som Guvernören i »Don Juan», hvarefter han genast erhöll anställning vid operascenen, som han sedan med undantag af åren 1872—75 tillhörde till 1894, då han, ännu ej 46 år gammal, nögades lämna scenen på grund af sjukdom, från hvilken han aldrig blef fullt återställd. Under de 20 år Strömberg var fästad vid vår operascen uppehöll han till en stor del baspartifacket, inom hvilket han under hand fick öfvertaga de allvarligare partierna efter Willman och de komiska efter Uddman. Såsom Marcel i »Hugenotterna» gjorde han sig år 1876 bemärkt och sjöng med framgång året därpå Walter Fürst i »Wilhelm Tell» och påföljande år Priorn i »Leonora». Af hans många öfriga roller må bland de allvarligare utom redan nämnda anföras: Silva i »Ernani», Kasper i »Friskytten», Lothario i »Mignon», Pater Lorenzo i »Romeo och Julia» och Landtgrefven i »Tannhäuser». På det komiska området framträdde han som Campo Maior i »Kronjuvelerna», Lord Tristan i »Martha», Bartholo i »Barberaren» och »Figaros bröllop», Cornelius i »Nürnbergerdockan» m. fl. buffapartier. Han gästade äfven utländska scener, då han 1874 i Rotterdam och 1879 i Dresden uppträdde som Sarastro och Marcel. Han afled i Stockholm den 6 mars 1910. — Gift med Anna Martini, tysk riksgrefvinna, från Berlin.