Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Anna Margareta Karlsohn

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Charlotta (Lotten) Fredrika Arnoldson
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Anna Margareta Karlsohn
Bertha Paulina Catharina Wichmann  →


[ 135 ]

Anna Margareta Karlsohn. K. T:ne 1 dec. 1879—30 juni 1888. K. Op. 1 aug. 1888—30 juni 1898. K. T. 1 juli 1898—31 dec. 1911. [ 136 ]Född i Gällstad i Elfsborgs län den 10 mars 1852 (dotter af organisten Andreas Karlsohn, död den 15 aug. 1906 öfver 90 år gammal). Sin första undervisning i tonkonsten fick hon af sin far, hvarefter hon aflade organistexamen i Skara. År 1872 inskrefs hon som elev i musikkonservatoriets orgelklass. Efter ett år nödgades hon dock af ekonomiska skäl afbryta sina studier där, hvarpå hon under två år var med »Nya svenska damkvartetten», med hvilken hon bereste Norge, Danmark, Tyskland och Belgien. År 1875 blef hon åter inskrifven vid konservatoriet, där hon studerade sång för Julius Günther, som tillrådde henne att söka inträde vid operascenen. Hennes första debut på Kungl. Stora Teatern ägde rum den 18 okt. 1878 som Cherubin i »Figaros bröllop». Efter att följande år ha uppträdt i ytterligare ett par debutroller, Siebel i »Faust» och Zerlina i »Don Juan», erhöll hon från den 1 dec. 1879 fast anställning vid de kungliga teatrarnes sångscen, hvilken hon sedermera utan afbrott tillhörde i 52 år. Den 18 april 1912 hade hon sin afskedsrecett som Marcellina i »Figaros bröllop». Bland hennes öfriga partier kunna anföras Stefano i »Romeo och Julia», Philine i »Mignon», Adalgisa i »Norma», Inez i »Afrikanskan», Donna Elvira i »Don Juan», Mathilda och Jemmy i »Wilhelm Tell», Benjamin i »Josef i Egypten», Micaela i »Carmen», Neméa i »Konung för en dag», Anna i »Friskytten», Lady Harriet i »Martha», Bertha i »Nürnbergerdockan», Rosina i »Barberaren i Sevilla», Carlo Broschi i »Hälften hvar» och Susanna i »Figaros bröllop». Hennes sista ordinarie uppträdande på operascenen ägde rum i december 1911 som mor Lisa i »Wermländingarne». Hon hade sin afskedsrecett den 18 april 1912, då hon uppträdde som Marcellina i »Figaros bröllop» och hvarvid John Forsell medverkade som Almaviva.

Anna Karlsohn var en af vår Operas mest användbara och omtyckta artister. Hon ägde en klar och vacker sopranstämma och var en af operascenens bäst utskolade koloratursångerskor. Som enskild person utmärkte hon sig alltid som en god kamrat, som stod fjärran i från alla s. k. intriger.

Vid konung Oscars 25-årsjubileum den 18 sept. 1897 erhöll Anna Karlsohn medaljen »Litteris et artibus», och i februari 1910 blef hon associé af Kungl. Musikaliska Akademien.