Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Carl August Söderman

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Eva Gustafva Axelina Swensson
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Carl August Söderman
Ragvald Olof Esaias Bergqvist  →


[ 184 ]

Carl August Söderman. K. T:ne 1 juli 1885—30 juni 1887. K. Op. gästspel 25 och 30 april 1891, 22—26 febr. 1893, 3 ggr; fast anställning 1 juli 1893—30 juni 1898. K. T. 1 juli 1898—30 juni 1910.

Född i Stockholm den 13 okt. 1860. Föräldrarna voro kormästaren vid Kungl. Teatern, tonsättaren Johan August Söderman och skådespelerskan Eva Kristina Bergholm. Vid faderns död år 1876 måste han sluta sina skolstudier. Han fick då plats i Elkan & Schildknechts musikhandel. Här stannade han i åtta år, men tog under tiden sånglektioner för operasångaren Axel Rundberg och fick så tillstånd att debutera å operascenen, hvilket skedde den 27 april 1885 som Mefistofeles i Boitos opera. Efter denna debut fick han fast engagement från 1 juli s. å. Två år senare sökte han och erhöll Jenny Lindstipendiet och reste i januari 1888 till Paris, där han i ett par år studerade sång för den berömde sångläraren Delle Sedie. Studerade sedan under åtta månader i Italien, hufvudsakligen i Milano. Återvände till Stockholm och uppträdde ett par gånger i april 1891 som Jago i »Otello». Var sedan engagerad hos August Lindberg vid Stora Teatern i Göteborg 1891—1892 och återengagerades 1893 vid Kungl. Operan, som han sedermera oafbrutet tillhörde till 1910. Bland de roller, han utförde å operascenen, må nämnas Mefistofeles i »Mefistofeles» och »Faust», Nelusco i »Afrikanskan», Amonasro i »Aida», Mercutio i »Romeo och Julia», Saint-Bris i »Hugenotterna», Bartholo i »Barberaren i Sevilla» och »Figaros [ 185 ]bröllop», Leporello i »Don Juan» och Escamillo i »Carmen», Telramund i »Lohengrin» och Tonio i »Pajazzo». Vid flera tillfällen tjänstgjorde Söderman som förste regissör, och vid Albert Ranfts öfvertagande af operaverksamheten under spelåren 1908—1910 var han anställd som regissör på ordinarie stat. Under många år verkade han äfven som sånglärare. Efter sin afgång från operascenen tog han anställning som regissör vid Oscarsteatern. Han afled på Ersta sjukhus den 15 febr. 1916. — Gift i Stora Malms prästgård den 25 jan. 1891 med operasångerskan Erika Kristina Bergensson (se denna).