Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Carl Gustaf Callmén

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  August Fredrik Dörum
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Carl Gustaf Callmén
Emma Oscara Gabriella Christiana Lundeqvist  →


[ 12 ]

Carl Gustaf Callmén. K. T:ne 1 juli 1866—30 juni 1869; ånyo 1 okt. 1872—30 juni 1886.

Född i Stockholm den 3 jan. 1842 (fadern var porslinsmålaren vid Rörstrand Gustaf Callmén). Sedan han någon tid varit elev vid Svenska Trädgårdsföreningen kom han vid 17 års ålder till Anders Selinders elevteater i Davidsons norra paviljong, där han från juldagen 1858 till sommaren 1864 gjorde sina första sceniska lärospån. Hösten sistnämnda år blef han antagen till elev vid Kungl. Teaterns elevskola och erhöll efter två år aktörskontrakt. 1869 öfvergick han till Södra Teatern och stannade där i tre år. Ånyo engagerad vid de kungliga teatrarne från hösten 1872 blef han därjämte från 1 febr. 1874 andre regissör och attributförvaltare vid [ 13 ]Kungl. Dramatiska Teatern (efter Isidor Högfeldt). Under denna tid iscensatte han äfven några större pjeser, bl. a. Ibsens »Samhällets pelare», Ponsards »Hedern och penningen» samt Gondinets 4-aktskomedi »Christiane». Bland hans roller å de kungliga scenerna må nämnas Leonato i »Mycket väsen för ingenting», Antipholus från Syrakusa i »Förvexlingarne» och Erik Göransson Tegel i »Vasaarfvet». Sedan han 1886 lämnat scenen ägnade han sig under en del år åt affärsverksamhet, hvarjämte han äfven verkade som regissör i enskilda kretsar och sällskap. Han afled i Stockholm den 3 dec. 1915. - Gift den 8 febr. 1868 med dansösen, sedermera danslärarinnan Maria Andersson, som under åren 1860—1866 var anställd vid Anders Selinders sällskap och spelåret 1866—1867 var figurantska vid Kungl. Teatern; hon var född den 26 aug. 1844 och dog på familjens landtställe Vårgård i närheten af Vaxholm den 20 juni 1916.