Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Carolina Sofia Bock

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Nils Wilhelm Almlöf
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910
personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Carolina Sofia Bock
Catharina Wennbom  →


[ 77 ]

Carolina Sofia Bock, född Richter. K. T:ne 1 april 1814—1825; K. T. 1825—30 juni 1863. K. St. T. (gästspel) 30 maj—12 juni 1865, 3 gånger.

Född i Stockholm den 28 aug. 1792 (dotter af hautboisten vid K. Svea artilleriregemente Carl Johan Richter och Magdalena Sofia Rytting). Elev den 4 mars 1806—1809. »Emedan hon hade en god sångröst, önskade teaterdirektionen anställa henne vid kören; men som detta var emot hennes föräldrars vilja, lämnade hon scenen i början af 1810 och vistades i hemmet till 1813, då hon åter fick följa sin lifliga håg för skådespelaryrket och inträdde vid Djurgårdsteatern, hvilken hon tillhörde i ett års tid, hvarunder hon äfven spelade på den af samma teaters dåvarande föreståndare Isaak De Broen inrättade Nya Komiska Teatern (på Barnhusgatan), där hon hade recett den 18 dec. 1813. Då denna inrättning upphörde i mars månad följande året, antogs hon till aktris vid Kungl. Teatern. Bland [ 78 ] de hundratals sång- och talroller, i hvilka hon uppträdt på sistnämnda scen, må anföras, af det förra slaget: Hatet i »Armide», Marcellina i »Figaros bröllop» och »Vattendragaren», Gertrud i »Schweiziska familjen», Lisette i »Musikvurmen» och »Den föregifna skatten», Veneranda i »Slottet Montenero», titelrollen i »Min tante Aurore» och Fru Karlfelt i »En egendom till salu»; af det senare slaget: Fru Slammerström i »Bildhuggaren», Vivika i »General Eldhjelm», Fru Griponia i »Brodertvisten», Fru Miller i »Kabal och kärlek», Amman i »Romeo och Julia», Viarda i »Preciosa», Fru von Frohmuth i »Porträttet», Fru Wunschel i »Grefvarne Klingsberg», Theodolinda i »Doktor Wespe», Fru Darmentières i »Dottersonen» och Margarita i »Mazarin». Under åren 1831—34 och 1841—56 var hon lärarinna i deklamation och mimik för teaterns elever.» (F. A. Dahlgren, »Anteckningar om Stockholms teatrar».)

Fru Bock var en mycket framstående skådespelerska och isynnerhet utmärkt i återgifvandet af den tidens starkt färglagda komiska roller i lustspelet och farsen. Hon var den första sceniska artist, som erhöll den svenska konstnärsdekorationen, guldmedaljen »Litteris et artibus», hvilken tilldelades henne 1857 på femtionde årsdagen af hennes första uppträdande på scenen. Hon hade sin afskedsrecett å Kungl. Teatern den 26 juni 1863, då hon utförde Fru von Frohmuths roll i »Porträttet». Två år därefter uppträdde hon tre gånger som gäst på Kungl. Stora Teatern som gumman Fadette i »Syrsan», första gången på fru Elise Hwassers recett. Hon afled i Stockholm den 22 mars 1872. — Gift den 20 dec. 1813, medan hon ännu var kvar vid De Broens teater, med violinisten i Hofkapellet Johan Gabriel Svanberg (född i Göteborg den 15 nov. 1781, död i Stockholm den 25 april 1825), skild 1822; kallade sig därefter fru Richter; omgift den 15 febr. 1826 med flöjtisten i Hofkapellet Carl Friedrich Bock (född i Berlin den 17 juni 1800, död i Stockholm den 29 jan. 1841).