Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Charlotta Sofia Josefina Ekman

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Carl Gustaf Lundin
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Charlotta Sofia Josefina Ekman
Olof Albert Wilhelm Alberg  →


[ 202 ]

Charlotta Sofia Josefina Ekman. K. T:ne 1 sept. 1865—30 juni 1866.

Född å Hietaniemi i Lempälä socken i Finland den 29 okt. 1839 (dotter af öfverläraren vid Viborgs gymnasium, s. m. kaplanen i Åbo, v. pastorn Joachim Ekman). I Kungl. Teaterns aflöningsstat för spelåret 1865—1866 står hon upptagen som fast engagerad sångerska, men hennes namn förekommer ej på [ 203 ]någon enda affisch under denna tid, och ej heller på någon kvittenslista. Vid invigningen af Åbo Teater den 16 mars 1866 uppträdde hon i en melodram som »Auras sångmö» och framsade en prolog. Med anledning häraf uppgifves i Gustaf Cygnaeus’ »Åbo Teater 1839—1889» att »mamsell Charlotte Ekman, känd sångerska, året 1865 var engagerad vid Kongl. Operan i Stockholm». Hon afled i Helsingfors den 3 aug. 1876. — Gift den 12 sept. 1868 med sin kusin, kaptenen i rysk tjänst, s. m. translatorn i senaten i Helsingfors Wilhelm Rancken.