Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Clara Elina Gabriella Rylander

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Adolf Klemens Hellander
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Clara Elina Gabriella Rylander
Fredrika Maria Wilhelmina Wichmann  →


[ 27 ]

Clara Elina Gabriella Rylander. K. T:ne 1 sept. 1869—30 juni 1872.

Född i Stockholm den 28 juli 1850 (dotter af inspektören Johan Rylander och Sofia Fredrika Törnqvist). Sjutton år gammal kom hon 1867 till C. O. Lindmarks sällskap, med hvilket hon reste under ett år; spelåret 1868—69 var hon anställd vid Mindre (Hammerska) Teatern under Josephson och Ahlgrenssons direktörstid. Hennes första roll på Kungl. [ 28 ]Dramatiska Teatern var Malin i »Evas systrar», hvarvid hon lade i dagen omisskänneliga konstnärliga anlag, hvilket i förening med ett fördelaktigt yttre hastigt gjorde henne omtyckt af publiken. Då hon några månader efter sin afgång från de kungliga teatrarna ingick äktenskap, lämnade hon scenen, men tog år 1877 anställning vid Nya Teatern i Stockholm och var spelåret 1878—79 engagerad vid Svenska Teatern i Helsingfors. Bland hennes roller vid Kungl. Dramatiska Teatern kunna nämnas Blenda i »Majorens döttrar», Alice Duteuil i »Fregattkaptenen», Thérèse i »Jag», Iduna i »Slägtingar», Laura i »De förtryckta» och Emmy i »En man som vill ha ro». Gift i Åmål den 14 okt. 1872 med d. v. löjtnanten, s. m. generalmajoren Johan Gustaf Björlin, hvilket äktenskap upplöstes genom skilsmässa 1879. — Stadd på resa i Norrland afled hon i Umeå den 24 okt. 1905.