Hoppa till innehållet

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Adolf Klemens Hellander

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Hilma Regina Tengmark
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Adolf Klemens Hellander
Clara Elina Gabriella Rylander  →


[ 27 ]Adolf Klemens Hellander. K. T:ne 1 sept. 1869—30 juni 1873.

Född i Stockholm den 2 maj 1848. (Föräldrarna voro vinskänken Pehr Adolf Hellander och Adèle Clementina Alexandra Hjerpe). Antogs till elev den 15 sept. 1866, men stannade vid elevskolan endast ett år. Var 1867—68 anställd vid Mindre Teatern i Göteborg hos Constantin Rohde och 1868—69 vid Mindre (Hammerska) Teatern i Stockholm hos Josephson och Ahlgrensson. Debuterade på Kungl. Dramatiska Teatern den 15 april 1869 som Paul i S:t Rémys komedi »Ur askan i elden». Efter sin anställning vid de kungliga teatrarna blef han från hösten 1873 engagerad hos Wilhelm Åhman vid Nya Teatern i Göteborg och därefter, hösten 1874, hos Edvard Stjernström vid Nya Teatern i Stockholm, där han kvarstod i 10 år, hvarefter han blef tidningsman. Vid Kungl. Dramatiska Teatern utförde han bl. a. roller Masham i »Ett glas vatten» och Löjtnant Arvid i »Majorens döttrar». Hellander var en ganska god och användbar skådespelare med en lämplig teaterfigur och ett vackert talorgan. Men det var egentligen först hos Stjernström, som han gjorde sig mera bemärkt, och här väckte han rätt stora förhoppningar. Detta framför allt i »Daniel Hjort», som var det bästa han åstadkom. Bland hans öfriga mera bemärkta roller vid Nya Teatern må nämnas Håkan Håkansson i »Kungsämnena», titelrollen i Kotzebues »Gustaf Vasa», Hertig Fredrik Adolf i Hedbergs »Glanskis», Erik Tegel i »Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna», Måns Bengtsson i »Engelbrekt och hans dalkarlar», och Wurm i »Kabal och kärlek». Efter flerårig sjuklighet afled han å Stockholms sjukhem den 30 sept. 1906. — Gift under sommaren 1874 med den intagande och mycket begåfvade skådespelerskan Anna Charlotta Jansson, anställd vid Kungl. Teatrarne spelåret 1872—1873.