Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Emma Wilhelmina Lindström

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Augusta Sophie Vilhelmine Schou
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Emma Wilhelmina Lindström
Anders Rudolf Sewon  →


[ 106 ]

Emma Wilhelmina Lindström, född Qvist. K. T:ne 1 juli 1878—30 juni 1888.

Född i Axberg den 14 juni 1850 (dotter af landtbrukaren Qvist och Johanna Christina Lundqvist). Elev vid baletten den 1 juli 1863, figurantska 1 juli 1867, dansös 1 juli 1872 till 30 juni 1878 då hon öfvergick till aktris-staten, efter att ett par år ha deltagit i undervisningen vid elevskolan. Hennes första roll vid talscenen blef Dorine i »Tartuffe». Under hennes tioåriga anställning vid de kungliga teatrarne fick hon bl. a. utföra Gina Ekdahl i Ibsens »Vildanden», hvilken kräfvande uppgift hon fick sig tilldelad redan vid detta styckes första upptagande på Kungl. Dramatiska Teatern den 30 jan. 1885. För öfrigt uppträdde hon mästadels i mindre roller. Hon afled i Stockholm den 9 maj 1896. — Gift med den skicklige maskinmästaren vid Kungl. Stora Teatern Peter Fredrik Lindström (född 6 nov. 1S40, död 21 sept. 1893).