Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Henrik Wilhelm Westberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ellen Ädelstam
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Henrik Wilhelm Westberg
Ida Maria Charlotta Reis  →


[ 72 ]

Henrik Wilhelm Westberg. K. T:ne gästspel och debuter 11 nov. 1874—17 maj 1875; fast anställning 1 sept. 1875—30 juni 1877.

Född i Stockholm den 20 nov. 1848. Studerade sångkonsten i Paris för framstående lärare, bl. a. den berömde operasångaren Roger. Den 11 nov. 1874 uppträdde han för första gången på operascenen i Stockholm och sjöng då på italienska [ 73 ]språket Alfred i »Den vilseförda». Under nämnda månad stod han å affischen angifven som gäst, men från och med den 4 dec. som debutant i samma parti. Under återstoden af spelåret stod han likaledes som debutant i de två partier han i öfrigt utförde: Almaviva i »Barberaren i Sevilla» och Noureddin i »Lalla Rookh». Från den 1 sept. 1875 blef han fast engagerad, men stannade här blott i två år. Utom i de redan nämnda uppträdde han här i följande partier: Wilhelm Meister i »Mignon», Tamino i »Trollflöjten», Fenton i »Muntra fruarna». Don Octavio i »Don Juan», Faust, Nemorino i »Kärleksdrycken» och titelpartiet i »Lohengrin». Han uppsade sitt kontrakt med kungl. teaterdirektionen på våren 1877 och reste åter till Paris, där han instuderade flera partier på italienska språket. Efter att under våren 1878 ha uppträdt på flera konserter i London blef han af impressarion Maurice Strakosch engagerad för den kommande säsongen vid dennes italienska operaturné, hvarvid Nordamerika, Canada och Kalifornien besöktes. Efter återkomsten från Amerika sjöng han några gånger i »Mignon» jämte Christine Nilsson på italienska operan i Madrid. Under en följd af år uppträdde han sedermera uteslutande som konsertsångare, bl. a. vid åtskilliga tyska musikfester, såsom i Köln (1880) och Görlitz (1885) samt för öfrigt å en mängd platser i Tyskland, Holland och Belgien, hvarvid han sjöng oratorier af Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn m. fl. Som konsertsångare besökte han äfven Skandinavien ett par gånger tillsammans med Zelia Trebelli och sjöng bl. a. i Köpenhamn, Stockholm och Kristiania. Emellertid drefs han af en allt lifligare önskan att åter beträda scenen och under flere år uppträdde han därefter på åtskilliga af Tysklands operascener. Henrik Westbergs röst var icke stor, men den hade en sympatisk klang — en lyrisk tenor, som utmärkte sig för ett smakfullt föredrag och en förträfflig koloraturfärdighet. — Gift i början af 1880-talet med en fröken Farina i Köln, där han sedermera varit bosatt.