Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Herman August Rosén

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Selma Fredrika Jonsson
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Herman August Rosén
Sophie Eugenie Hortence (Nennie) Valenkamph  →


[ 172 ]

Herman August Rosén. K. T.ne 1 juli 1884—30 juni 1888.

Född i Motala den 4 aug. 1849 (son af förste landtmätaren Herman Rosén och Sophie Falkman). Inträdde år 1869, efter afslutade elementarstudier, i Tekniska högskolan i Stockholm, tog bergsingenjörsexamen 1872, anställd under fyra år vid Motala mekaniska verkstad, därpå, intill våren 1884, såsom lärare i matematik i Örebro tekniska skola. Örebro var under en följd af år ett synnerligt musikälskande samhälle, och musikens konst idkades ej blott vid konserter, hvarvid större musikverk utfördes, utan äfven genom uppförandet af operor. Man gaf bl. a. »Alphyddan», där Rosén utförde Max’ roll, »Friskytten», »Carmen» och »Figaros bröllop» med Rosén i Almavivas parti. I sistnämnda opera hade Anders Willman, som vid denna tid var Kungl. Teatrarnes direktör, ställt sitt utmärkta konstnärskap till de musikälskande örebroarnas förfogande genom att medverka med utförandet af Figaros parti. Rosén lät nu af Willman öfvertala sig att öfvergifva den praktiska banan och ägna sig åt scenen, för hvilken han dessutom länge haft mycken håg, och på våren 1884 fick han [ 173 ]mottaga formligt anbud om anställning vid operascenen, utan att, märkligt nog, behöfva underkasta sig någon föregående debut. Hans första parti på Kungl. Stora Teatern blef Escamillo i »Carmen». Sedermera uppträdde han som Kasper i »Friskytten», Christobal i »Spanska studenter» och Oberthal i »Profeten». I några andra större partier blef han ej använd under sin fyraåriga anställning vid den lyriska scenen, och då Willman lämnade chefskapet öfver de kungliga teatrarna återgick Rosén till det praktiska lifvet och blef banktjänsteman i Sköfde. Död i Stockholm den 15 april 1916. — Gift i Örebro med Emmy Thegerström (Ferdinand Thegerströms brorsdotter).