Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Hilda Amalia Klefberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Johannes Wilhelm Samuel Elmblad
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Hilda Amalia Klefberg
Emil Alexander Linden  →


[ 206 ]

Hilda Amalia Klefberg. K. T:ne 1 okt. 1887—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1898. Dr. T. 1 juli 1898—30 juni 1907. K. Dr. T. (den nya) 1 juli 1907—1912.

Född i Stockholm den 1 nov. 1845. Hon antogs vid 12 års ålder till elev hos Edvard Stjernström vid dåvarande Mindre (sedermera Kungl. Dramatiska) Teatern, där hennes första [ 207 ]uppträdande ägde rum den 6 april 1858, då hon spelade titelrollen i komedien »Celine». Vid denna scen kvarstod hon spelåren 1858—1860 och var därefter elev vid Kungl. Teaterns elevskola 1860—1867. Under elevtiden uppträdde hon i flere roller och gjorde lycka, bl. a. i titelrollen i »Pariserpojken», som Erika i »Blommor i drifbänk» och som Théodule i »Familjen Benoiton». »Det var en frisk och vinnande ungdomlighet i alla hennes framställningar, något tjufpojksaktigt, som ovilkorligt framkallade skratt, men också ofta något hjärtligt, som värmde och väckte behagliga förnimmelser». År 1867 tog hon anställning hos Zetterholm vid Södra Teatern, där hon gjorde sig bemärkt i en mängd roller inom komediens och operettens område. Efter att spelåret 1873—1874 ha tillhört Haqvinius och Bergströms sällskap å Mindre (Hammerska) Teatern, öfvergick hon till Stjernströms nybildade sällskap, som började sin verksamhet den 19 jan. 1875 på »Nya Teatern å Blasieholmen». Där stannade hon i tolf år, hvarefter hon öfvergick till Kungl. Dramatiska Teatern, där hon sedan kvarstod till sin död.

Hilda Klefberg var en talangfull och synnerligen samvetsgrann skådespelerska och var flitigt använd i repertoaren. Sedan hon lämnat elevskolan, där glada pojkroller voro hennes specialitet, blef de äldre damrollerna hennes egentliga fack, och redan tidigt kom hon in på detta område. På Södra Teatern hörde den giftaslystna guvernanten Mamsell Bom i »Nerkingarne» och cirkusartisten Paola i »Prinsessan af Trebizonde» till hennes mera bemärkta roller. På Nya Teatern, där hon kvarstod äfven under Josephson och Holmquists alla år, uppträdde hon bl. a. som Fru Tjälde i »Ett handelshus», Fru Fourchambault i »Familjen Fourchambault», Fru Wahlström i »Hittebarnet» (mot Fredrik Deland som Konjander) och Clara Sang, en af hennes bästa framställningar, i »Öfver förmåga». På den kungliga scenen utförde hon med mycken framgång Fru Barck i »Sanna kvinnor», Blind-Stina i »Hårda sinnen», Philaminte i »Lärdt folk i stubb», Fru Krans i »Äfventyr på fotvandringen», Fru Bernick i »Samhällets pelare» m. fl. roller, och hon var alltid en gärna sedd skådespelerska.

Efter en kort sjukdom (lunginflammation) afled hon i Stockholm den 22 april 1912.