Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Emil Alexander Linden

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Hilda Amalia Klefberg
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Emil Alexander Linden
Frederik Carl Christian Brun  →


[ 208 ]Emil Alexander Linden. K. T:ne 1 nov. 1887—15 juni 1888. K. Op. 1 aug. 1888—30 juni 1890. K. T. (som regissör) 1 juli 1908—30 juni 1910.

Född i Uddevalla den 10 okt. 1859 (fadern var lagerbokhållare hos Carnegie i Göteborg). Efter att under ett par år ha varit anställd vid August Sandbergs landsortssällskap blef han hösten 1879 engagerad vid Nya Teatern i Göteborg, som då ägdes och styrdes af kakelugnsmakaren August Ringnér med Gustaf Gustafsson som scenisk direktör. Därifrån kom han år 1880 till Nya Teatern i Stockholm (Josephson och Holmquist) och kvarstod där till våren 1882. Under tiden tog han undervisning i sång för Fritz Arlberg. Spelåret 1882—83 var han anställd vid Mindre Teatern (August Warberg) där han gjorde sig synnerligen bemärkt som Asmodeus i »Den ondes besegrare» och i titelrollen i »Tiggarstudenten» vid detta styckes första uppförande i Sverige (i maj 1883), hvarefter han lämnade scenen och under fyra år var affärsman i Stockholm. Engagerad vid Operan under tre år från november 1887 utförde han där flera stora partier, bl. a. Don Juan i hvilket parti han hade debuterat den 29 okt. s. å., Figaro, Mercutio i »Romeo och Julia», Petruccio i »Hårdt mot hårdt», Mossul i »Konung för en dag», Benoit i »Kungen har sagt det» och Simeon i »Josef i Egypten». Följande år idkade han sångstudier i Paris för den spanske barytonisten Padilla och var spelåret 1891—92 engagerad vid August Lindbergs operaafdelning å Stora Teatern i Göteborg. Hösten 1894 medverkade han vid Ida Aalbergsturnén. Från den 1 dec. s. å. var han innehafvare af »Lindens Teater- och Consert-Bureau», som ägde bestånd under ett par år. Då cirkusbyggnaden å Djurgården inreddes till teater under namnet »Arena-teatern» sommaren 1895, blef Linden dess förste direktör. Året därpå hade han eget sällskap, benämndt »Lindens operatournée», hvarmed han bereste landsorten. Detta sällskap bestod af endast goda förmågor med fru Dagmar Bosse-Sterky (s. m. fru Möller) som primadonna och Hjalmar Meissner som kapellmästare. Med denna tournée reste han i Sverige och Norge under några år. När så Oscarsteatern år 1906 i december började sin verksamhet, blef Linden regissör därstädes och kvarstod på denna post till sin död med undantag af [ 209 ]spelåren 1908—1910, då han af nämnda teaters direktör, Albert Ranft, öfverflyttades till Kungl. Teatern, hvars verksamhet Ranft under dessa år ledde i egenskap af entreprenör. Här fick Linden tillfälle att lägga i dagen sina förträffliga regissörsegenskaper, bl. a. vid uppsättningen af Puccinis opera »Madame Butterfly».

Linden visade sig äga stora förutsättningar att bli en framstående lyrisk-dramatisk artist, men de förhoppningar han i detta afseende gaf om sig blefvo dock aldrig helt uppfyllda. Efter mångårig sjuklighet afled han å Serafimerlasarettet den 24 juni 1914. — Gift: 1) i Stockholm den 8 nov. 1884 med Julia Kuhlau, men skild; 2) år 1891 med operasångerskan Matilda Ljungstedt, men skild i december 1899; 3) den 23 juni 1905 med Maria Axelina Sernqvist (dotter af skådespelaren och operettsångaren Axel Sernqvist och hans maka Maria Collett).