Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Hilma Maria Eleonora Bruno

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Vendela Linnea Elisabet Andersson
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Hilma Maria Eleonora Bruno
Wolozko  →


[ 163 ]

Hilma Maria Eleonora Bruno, född Schagerlund. K. T:ne 1 okt. 1882—30 juni 1883.

Född i Stockholm den 31 jan. 1856 (dotter af muraren Carl Gustaf Schagerlund och Christina Maria Engholm). Redan [ 164 ]som barn kom hon till balettmästaren Anders Selinders elevteater, där hon väckte uppseende för sitt behagliga utförande af titelrollen i »Pariserpojken». Hösten 1871 kom hon till det af Axel Bosin och Knut Tivander bildade sällskap, som hade invigt den s. k. Alhambra teatern å Djurgården (sedermera Victoriateatern i Tivoli, därefter benämnd Kristallsalongen), och som äfven reste i landsorten; där stannade hon i två år. Den 16 juli 1873 ingick hon äktenskap med skådespelaren Carl Ernst Bruno (född i Uddevalla den 18 juni 1852, och sedan han afgått från scenen, cigarrhandlande i Helsingfors, där han afled den 19 febr. 1904), och jämte honom var hon sedan engagerad hos Frithjof Carlberg, som med sitt sällskap spelade dels å Södra Teatern, dels i landsorten samt hos Carl Otto Lindmark, hvarefter hon spelåren 1876—1878 var anställd vid Mindre Teatern i Stockholm, som då innehades af Berndt och Warberg. Spelåret 1878—1879 var hon engagerad vid Nya (s. m. Stora) Teatern i Göteborg (under Ringnér) och 1879—1882 hos Haqvinius och Bergström vid Södra Teatern, där hon isynnerhet gjorde sig bemärkt för sitt älskliga återgifvande af Cypriennes roll i Sardous komedi »Låt oss skiljas!» hvilket ock bidrog till att hon blef engagerad vid den kungliga scenen, där hon dock kvarstod endast ett spelår. Sedan for hon till Helsingfors, vid hvars svenska teater hon var anställd från 1885 till våren 1896. Här, liksom förut i Stockholm, blef hon genast publikens förklarade gunstling, och då hon den 15 april 1896 som Niobe i lustspelet med detta namn hade sin afskedsrecettföreställning, blef hon föremål för storartade hyllningar. — Bland hennes mera framstående roller vid olika teatrar må nämnas Preciosa, Esmeralda i »Ringaren i Notre Damc», Gervaise i Zolas »Fällan», Nora i »Ett dockhem» och Sigrid i »Bröllopet på Ulfåsa». Under sin ettåriga anställning vid Kungl. Teatrarne utförde hon bl. a. Siri Dahl i »En liten solstråle», Rosina i »Barberaren i Sevilla» och Hon i »Surrogat».

Efter sin första mans död ingick hon år 1905 nytt äktenskap med ingeniören Nicolai Pell i Helsingfors.