Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Johan Axel Ferdinand Roos

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Henrik Kristen Johan Klausen
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Johan Axel Ferdinand Roos
Hilma Maria Hallin  →


[ 78 ]

Johan Axel Ferdinand Roos. K. T:ne 1 okt. 1875—30 juni 1881; å nyo 1 juli 1884—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1894. (Kvarstod sedermera som andre regissör vid samma scen till 30 juni 1907.)

Född i Gefle den 28 mars 1842. Föräldrarna voro teaterföreståndaren Johan Petter Roos och Johanna Carolina Malmgren. Sedan han slutat sina studier vid Uppsala lyceum år 1861, ingick han på hösten samma år vid sin faders teatersällskap, hvilket under sommarmånaderna åren 1863—1866 spelade på Djurgårdsteatern och för öfrigt i landsortsstäderna. Hösten 1870 blef han engagerad hos Wilhelm Åhman, som med sitt af goda förmågor sammansatta sällskap spelade i Göteborg om vintrarna och i Kristiania om somrarna. Var spelåret 1872—1873 anställd vid Södra Teatern och 1873—1875 vid Mindre Teatern i Stockholm, hvarefter han i sex år tillhörde de kungliga teatrarna. Efter att ånyo ha varit anställd vid Mindre Teatern 1881—1883 och vid Södra Teatern 1883—1884 blef han åter engagerad vid den kungliga dramatiska scenen, hvilken han därefter oafbrutet tillhörde till 1907, först som skådespelare och från 1886 som andre regissör. Som skådespelare kvarstod han utan att uppträda till 1894. Bland hans roller vid de kungliga teatrarna må nämnas Markis de Torcy i »Ett glas vatten», Kapten von Reinsberg i »Ambrosius», Badinois i »Våra bundsförvandter», Bonnegrace i »Från Amerika», Peacock i »Sullivan», Klockaren Jonas i »Allt för fosterlandet», Guzman i Beaumarchais' »Figaros bröllop» och Toupin i »Dora» — flera af dessa roller förut spelade af Knut Almlöf. Axel Roos var en intelligent och samvetsgrann skådespelare, hvars sceniska begåfning bäst lämpade sig för komiska uppgifter. Vid Mindre Teatern liksom äfven vid Södra och Djurgårdsteatrarna utförde han med framgång en hel mängd operettroller, såsom Califourchon i »Den svaga sidan», Bibé i »Tjufskyttarne» och Prins Casimir i [ 79 ]»Prinsessan af Trébizonde». Han afled (ogift) i Stockholm efter långvarig sjuklighet den 20 febr. 1916.