Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Oscar Fredrik Stenhammar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Olof Theodor Holmgren
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Oscar Fredrik Stenhammar
Hans Conrad Friedrich Wilhelm Behrend Behrens  →


[ 175 ]

Oscar Fredrik Stenhammar. K. T. 1 juli 1862-30 juni 1863. K. T:ne 1 juli 1863-30 juni 1865.

Född den 11 juli 1834 (son af kyrkoherden i Häradshammars pastorat i Östergötland, teol. doktorn Christian Stenhammar och Anna Charlotta Kernell). Student i Uppsala 1852. Elev vid Kungl. Teatern den 1 aug. 1855 åtnjöt han där undervisning under 1 års tid. Debuterade på Kungl. Teatern den 4 juni 1856 som Ruodi i »Wilhelm Tell» vid denna operas första framförande i Stockholm. Den ovanligt välklingande och starka tenorröst med höga brösttoner, som Stenhammar till en början ägde, ingaf de vackraste förhoppningar om en lysande sångarbana, och han begaf sig till Paris för röstens vidare utbildning. Efter återkomsten erhöll han år 1862 anställning vid den lyriska scenen, men rösten var ej densamma som förr — den härliga stämman hade nämligen blifvit så skadad under studierna i Paris, att han efter ett par års förlopp måste uppgifva hvarje tanke på scenen, hvilken han också lämnade för att välja en helt annan lefnadsbana. Han ingick år 1865 såsom e. o. tjänsteman i tullverket, och efter tio år [ 176 ]utnämndes han till ordinarie kammarskrifvare vid Stockholms packhus, hvarefter han år 1881 befordrades till kontrollör därsammastädes. Utom den ofvan nämnda debutrollen utförde Stenhammar följande operapartier på Kungl. Teatern: Manrico i »Trubaduren», Artur i »Puritanerne», Markisen i »Czar och timmerman» och Tavannes i »Hugenotterna». Död i Stockholm den 1 mars 1884. — Gift den 15 juni 1863 med operasångerskan Fredrika Andrée.