Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Walfrid Holmberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Axel Hugo Sellergren
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Walfrid Holmberg
Emilie Henrietta Spångberg  →


[ 175 ]

Walfrid Holmberg. K. Dr. T. debuter 12 dec. 1884—30 mars 1885, 10 ggr.

Född 1861. Redan under skoltiden uppträdde han i maj 1877 på ett par å Ladugårdslandsteatern af några jämnåriga gymnasistkamrater gifna föreställningar till förmån för Linné-stoden, hvarvid uppfördes Blanches »Järnbäraren», där Holmberg spelade förförarens, brukspatron Dahls roll, samt lustspelet »Sparlakansläxor». Bland de öfriga, som medverkade vid dessa föreställningar, märktes Axel Ringvall, den sedermera så populäre operettskådespelaren, Frans Envall och Wilhelm Klingstedt, hvilka äfvenledes några år därefter ägnade sig åt scenen, (Klingstedt dog helt ung), samt Wilhelm Dorph, sedermera den i vida kretsar kände stadsmäklaren i Stockholm. — Sedan Holmberg år 1880 tagit studentexamen fortsatte han studierna i Uppsala. Hans håg stod emellertid till scenen, och under spelåret 1884—1885 debuterade han på Kungl. Dramatiska Teatern som Florentin i »Den hvita halsduken», hvarjämte han äfven uppträdde som Edmund i »Den gifta mannen i staden och på landet», som en löjtnant i »Erasmus Montanus» och i några andra småroller. Sedermera valde han den juridiska banan, blef vice häradshöfding samt år 1895 rådman i Härnösand och år 1903 auditör vid Kungl. Norrlands trängkår.