Hoppa till innehållet

Lagman Lumber

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Ynglinga-helsning
Samlade skrifter – Smärre dikter (band 4)
av Gunnar Wennerberg

Lagman Lumber
Frihetshymn  →


[ 13 ]

    På Vångaslätten vida
Det står en hög bland gylne korn;
    Rundt ligga bygder frida
    Med byar, torp och torn.

    Der bodde förr i verlden
En man utaf det rätta slag:
    Till plogar smed han svärden,
    Mot våld han satte lag.

[ 14 ]

    Re’n tusen år i mullen
Den ädles aska hvilat har;
    Dock saga än kring kullen
    Förtäljer, hvem han var.

Och spörjer du, hvad namn han bar,
    Så får du der till svar:
      “Lagman Lumber“.
Hans namn hon har i godt förvar,
Och länge skall det lefva qvar,
Ty djupt i folkets hjertan hon den runan skar.