Hoppa till innehållet

Index:Wennerberg - Samlade skrifter4.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
1
Upphovsman Gunnar Wennerberg
Titel Samlade skrifter – Smärre dikter (band 4)
Utgivningsår 1885
Källa djvu
Bredd 1424
Sidor
Libris 41856
Fjärde bandet
Förord.
   För frihet och fosterland.
Svensk lösen Sid. 3.
Till de unge 4.
Den svenske soldaten 5.
Stridsrop 8.
Svensk konungaed 9.
Till Polen 10.
Ynglinga-helsning 12.
Lagman Lumber 13.
Frihetshymn 15.
Skarpskyttesång 17.
Hör oss, Svea! 19.
Hvem der? 21.
Drottdrapa 23.
Bästa vapnet 24.
Hvems är skulden? 26.
Krig och fred 29.
Gud bevare Sverge! 31.
Biskop Thomas 32.
Är du nöjd? 35.
Bön 37.
Än är det tid 38.
 
   Till H.
Tillegnan Sid. 43.
“Ack, säg mig, hvar är du?“ 44.
“Att möta dig“ 45.
“Mins du den gången?“ 46.
“O, se ej så“ 47.
“Klagande sång“ 48.
“Vakna upp!“ 49.
“Tindrande stjerna“ 50.
“Far nu tyst, du nattens vind!“ 51.
“Darrande ton“ 52.
“God natt!“ 53.
“Ljusa hem“ 54.
“Det var i fönstersmygen“ 57.
“Så skiljas vi åt“ 58.
“Tusen sinom tusen“ 59.
“Susande vind“ 60.
“Dig jag sjunger“ 61.
“En gång en ros jag såg“ 62.
“Fordom“ 64.
“Som jag såg dig“ 65.
“Ej med klagande sång“ 67.
Efterklang 69.
 
   Stämningar ute och inne.
Sirius Sid. 73.
Till tonerna 74.
På hafvet 75.
Palinodia 76.
Fader- och moder-lösa visan 77.
Stjernljust 79.
Aftonklockan 80.
Ilvinds saga 81.
I höstqvällen 87.
Parricidas koja 88.
Åskmolnens sång 89.
Stackars liten 90.
Arbeta! 91.
En junisöndag 94.
Båtfärd 96.
I högsommaren 97.
Hvardagshistoria 99.
Den bortglömda 100.
Hvar fins det landet? 101.
Hvadan kommer det sig? 102.
Mitt hem 105.
Jag tjenat ut 106.
Solnedgång 108.
Nattvandring 109.
 
   Från Upsalatiden.
  Juvenalsånger.
Viva la compagnia! Sid. 114.
Lahitt-laha! 118.
Juvenal ed 123.
  De tre.
Släpp in oss! 128.
Här skall valsas 133.
Gräl och väl 134.
Såd’na kan de vara 142.
Ett äfventyr 146.
Buketten 148.
Den är inte bättre den 154.
Daniel 162.
Pirum 170.
 
   Bilder från land och stad.
Fiskaren på Kinnekulle Sid. 175.
Sotarne 178.
Gipsbäraren 181.
Flickorna 183.
Markententerskan 192.
Gondolieren 194.
Vallflickan 197.
De nygifta 199.
Tösa på svältera 201.
Spelekalle 204.
 
   Minnen från drömmarnes verld.
I Sid. 211.
II 228.
III 243.
IV 252.
V 281.
Upplysningar och meddelanden.