Mellanord 1 (Bolmörtens bok 2)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Philosophisk-Moralisk Ordbok
Fria fantasier (Bolmörtens bok) Andra bandet
av Edvard Flygare, Richard Bergström

Mellanord 1
Pionen  →


[ 18 ] När baron Julianus slutat, yttrade Richard:

«Utom de anmärkningar jag redan förra gången, då du talade om planen för din ordbok, gjorde, vill jag nu fram­ställa några andra. Till en början har af nödvändigheten att behandla så många skiljaktiga ämnen uppkommit åtskilliga motsägelser, hvilket är så mycket naturligare, som — enligt hvad du sjelf har sagt — flera af artiklarne äro lånade från olika författare. — För det andra finnes der en alltför stor mängd anekdoter, så att din ordbok på sätt och vis är att betrakta som ett anekdotlexicon. — För det tredje äro åt­skilliga af dina artiklar oproportionerligt långa, i jemförelse med andra, hvilka borde hafva varit mera utförda. — För det fjerde ogillar jag i högsta grad titeln, emedan i din ord­bok hvarken finnes filosofi eller moral.

— — Men klockan är redan mycket, jag skall skynda att läsa upp ett stycke, som jag skrifvit tills i dag:»