Hoppa till innehållet

Fria fantasier (Bolmörtens bok) Andra bandet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Fria fantasier (Bolmörtens bok) Andra bandet
av Edvard Flygare, Richard Bergström


[ 1 ]


BOLMÖRTENS BOK.


[ titel ]

FRIA FANTASIER,


hvilka,
samlade i en bok,
gåfvo Baron Julianus anledning
att kalla denna bok


BOLMÖRTENS BOK.Andra Bandet.


Innehåll: Philosophisk-Moralisk Ordbok, utgifven
af Baron Juliani Akademi
år 1848. — Pionen.

STOCKHOLM.
Tryckt hos Rudolf Wall 1848.

[ (innehåll) ]


Innehåll


Förord 3.
Philosophisk-Moralisk Ordbok 5.
Mellanord 1 18.
Pionen 19.
Mellanord 2 20.
De rivaliserande Jernkramhandlarne  21.
[ 26 ]

Pris: 16 sk. bko.