Menniskoätare (25 augusti 1894)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Menniskoätare
Kalmar 25 augusti 1894
(Index:Kalmar 1894-08-25.djvu)


[ sida ]

Menniskoätare. Under rubriken “Handel med menniskokött” meddelar Berlintidningen “Post” följande: “I Ubangibäckenet, om hvars besittning Frankrike och Kongostaten för närvarande tvista, äro invånarne menniskoätare, som försmå allt kött af djur. Menniskoköttet, kryddadt med peppar och salt, anse de som den finaste läckerhet – och slafvar af alla åldrar och kön få släppa till lifvet för denna passion. Enligt en afrikaforskares berättelse lyckades det nyligen den franske missionären Allaire att rycka 74 slafbarn ur menniskoätarnes ego och föra dem till missionens barnhus. Missionären fann på en marknad slafvarna utstälda som boskap Aldrig hade han likväl, som här skedde, sett, att slafvarne såldes efter olika partier af kroppen. Om ej köparen hade råd att köpa hela slafven, så walde han efter behag ett stycke af honom, exempelvis en arm eller ett ben, på hvilken lem säljaren med ett slags krita drog ett streck; derpå köpte en annan person den andra armen och åter en annan bröstet, benen o.s.v. När alla lemmarna voro försedda med inköpstecken, skar man hufvudet af den olycklige och förtärde detsamma på stället med peppar och salt. Derpå sönderstyckades kroppen, och hvarje köpare fick, hvad han skulle ha.