Min Gud och Fader käre

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Min Gud och Fader käre
av Johann Kohlros
Nr 355 i 1695 års psalmbok efter en översättning från tyska, Ich danck dir lieber HERRE, dokumenterad 1601. Nr 425 i 1937 års psalmbok och Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961. I den sistnämnda endast med sjätte versen. På Wikipedia finns en artikel om Min Gud och Fader käre..


1.
Min Gud och Fader käre,
Mitt hjärta prise dig
Och ödmjuk tack dig bäre,
Som vakar över mig.
Du har ock mig av nåde
I natt bevarat väl
Och frälsat från all våde
Ditt barn till kropp och själ.

2.
I dag jag dig ock beder:
O Gud och Fader min,
Led mig i dina seder,
Ske hos mig viljan din,
Att aldrig jag bortviker
Ifrån den rätta stig,
Att fienden ej sviker
Och orätt leder mig.

3.
Förlän mig trona rena
På din Son Jesus Krist,
Vår Frälserman allena;
Förlåt mig all min brist.
Du mig ej övergiver,
Det har du lovat mig,
Om jag vid trona bliver
Och städs åkallar dig.

4.
Mig värdes hoppet giva,
Som mig upphålla kan;
Lär mig i kärlek bliva
Emot var kristen man
Att jag allt gott må göra
Min nästa såsom mig
Och sådan levnad föra,
Som kan behaga dig.

5.
Ditt ord vill jag bekänna
För denna arga värld;
Mig skall ej från dig vända
Gods, ära eller flärd.
Led mig uti din vilja,
Upplys mitt mörka sinn,
Låt ingenting mig skilja
Från rätta sanning din.

6.
Lär mig min dag fullända
Ditt namn, o Gud, till pris
Och tro, vadhelst må hända,
Att du är god och vis.
Du värdes hos mig vara
I allt mitt levnadslopp,
Och, när jag hän skall fara
Tag själen till dig opp.