Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor/Laurentius Petri

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Clas Christersson Horn
Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor
av Bror Emil Hildebrand

Laurentius Petri
Jakob Bagge  →


[ 11 ]

LAURENTIUS PETRI.

Född 1499. Sveriges Ärkebiskop. Död d. 26 Oct. 1573.

Åts. LAUR. PETRI. PRIM. ARCH. EP. EVANG. SV. Bröstbilden, v. s., i gammal prestdrägt med ringkrage. — Nedanför: M. F.

Fråns. LUCIS VINDEX ADOPERTA RECLUSIT. Ett kors och en uppslagen bibel på ett altare. Öfver korset en strålande stjerna. I afskärn.: nat. mcdxcix den. mdlxxiii.

Diam. 1014 lin. (7 storl.). Grav. av M. Frumeri. (St. på K. Myntet). Slagen af Svenska Akademien 1842. — K. Mk. o. B-n i silfver.

Laurentius Petri hade jemte brödren Olaus Petri studerat i Wittenberg, der de gjort bekantskap med Luthers kyrkoreformation. Återkomna derifrån blefvo de förnämsta medlet till läroförbättringens införande i fäderneslandet. Laurentius blef Svenska kyrkans förste evangeliske Ärkebiskop. Genom bibelns utgifvande på modersmålet (öfversättningen af Gamla Testamentet var till största delen af honom besörjd), genom sin Kyrko-ordning (1571) och andra skrifter befästade han och försvarade det stora verket. Hans historiska arbete "Sveriges Chrönica" är, hvad språket beträffar, af utmärkt värde.