Sida:B E Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda (1860).djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


11 LAUEENTIU8 PETKL Född 1499. Sceriges Århehiskop. Död d. 26 bet. 1513. Åts. LAUR. PETRI PRBI. ARCH. EP. EVANG. SV. Bröstbilden, v. s., i gaininal prestdrägt med ringkrage. — Nedanför: m. f. Frans. LUCIS YIXDEX ADOPERTA RECLUSIT. Ett kors och en uppslagen bibel på ett altare. Ofver korset en strålande stjerna. I afskärn.: xat. mcdxcix dex. :mdlxxiii. Diam. 10{ lin. (7 storl.). Grav. af M. Frumerie. (St. på K. Myntet). Slagen af Svenska Akademien 1842. — K. Mk. o. B-n i silfver. Lam-entius Petri hade jemte brödren Olaus Petri studerat i AVit- tenberg, der de gjort bekantskap med Luthers kyrkoreformation. Åter- komna derifrån blefvo de föniämsta medlet till läroförbättringens in- förande i fäderneslandet. Laurentius blef Svenska kyrkans förste evangeliske Arkebiskop. Genom bibelns utgifvande pa modersmålet (öfversättningen af Gamla Testamentet var till största delen af honom besörjd), genom sin Kyi'ko-ordning (1571) och andra skrifter befti- stade han och ftirsvarade det stora verket. Hans historiska arbete "Sveriges Chrönica" är, hvad språket beträffar, af utmärkt värde. JAKOB BAGGE. Född i Halland eller Norge 1499. Amiral; Ståthål- lare på Stockholms slott. Död d. 14 Jan. Iö77. Åts. JAC. BAGGE THALASSIARCHA. Bagges vai)en- sköld med hjelmprydnad och löfverk;i hjelmen tre fiaggo]-. Frans. TESTIS ERIT MAGNIS RTUTIBUS UXDA. Segergudinnan, med lagerkrans i högra och ett skei)psro- der i venstra handen, gående i förstäfven af ett antikt skepp, prydt med troféer. I afskärn.: ad bornholmiam i.sf,3. Diam. 10.1 lin. (7 stork). Grav. af G. A. Enegren. (St. på K. Myntet). Slagen af Svenska Akademien 1819. Åtsidans stamp sön- drig. — K. Mk. o. B-n i silfver.