Hoppa till innehållet

Norrlands-Blommor/Den moderne Krigaren

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Lappri, eller konsten att repa sig
Den moderne Krigaren.
av Elias Sehlstedt
Den Förskjutne  →
Ur Norrlands-Blommor af --dt utgiven 1832. Jfr Originaltrycket Den moderne Krigaren från samma år! Se även Den moderne Krigaren i Knäppar på lyran 1844 samt såsom Parodi i Småplock på vers 1850


[ 41 ]

Den moderne Krigaren.

(Parodi på la Sentinelle. ”Vid månans sken”.)


I stjernlös qväll, som bredde mörkrets flor
Kring Konunga- och borgare-palatsen,
En ung off’cer på Norrbro gick och svor,
Att hon ej ännu var på mötesplatsen:
”Flyg aftonflägt! och eden bär,
Och skynda på min lilla Lotta,
Och säg, att jag gått trogen här
Från klockan sju till klockan åtta.”

Af mången lykta staden lystes opp
Och par om par de älskogs-skaror vandra;
Den unge krigarn sjöng med mod och hopp,
Att om ej Lotta kom, fick han väl andra,
”Flyg aftonflägt! och sången bär,
Att den må hinna lilla Lotta,
Och säg, att jag än väntar här,
Fast klockan redan slagit åtta.”

Men ack! der kom en tärna snörd och spänd.
Ej länge njöt hon ljufva ensamheten,
Ty af sin nya kärlek krigarn tänd,
Sin arm straxt henne bjöd uti förtreten.
”Flyg aftonflägt! och skyndsamt far
Med förebråelser till Lotta,
Och hviska, att jag trogen var
Från klockan sju till klockan åtta!”