Hoppa till innehållet

Nu tacka Gud, allt folk

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Nu tacka Gud, allt folk
av Martin Rinkart
Översättare: Jesper Swedberg
Översättning från tyska originalet Nun danket alle Gott av Jesper Swedberg. Texten bygger på Syrak 50: 24-26 i de Apokryfiska böckerna i Gamla testamentet. I psalmboken Lova Herren 1988 har man behållit versionen från 1937 års psalmbok, utom små förändringar i första versen: tacker har blivit tack; dem har blivit som; den har blivit Han; miskund stavas misskund och än gör har blivit gör än. På Wikipedia finns en artikel om Nu tacka Gud, allt folk.


Versionen i 1695 års psalmbok:

Nu tacker Gud, allt folk! med hjertans fröjd och gamman,
för stora ting dem han gör med oss allesamman:
den af wårt moderslif, allt intill denna stund,
oss mycket godt har gjort, och än gör margelund'.

Den nåderike Gud, han oss ock här förläne,
att wi med hjertans fröjd i frid städs' honom tjene:
och Herren, stor af nåd, han ware alltid blid;
oss ware Herren när nu och i ewig tid.

Pris ware dig, o Gud, o Fader, Son och Ande!
Högtlowad store Gud, af oss i allo lande,
som utaf ewighet en enig Gud förwisst
har warit, är och blir. Fräls oss, o Jesu Christ!

Versionen i 1819 års psalmbok som behölls 1937 års psalmbok:

Nu tacker Gud, allt folk, med hjärtans fröjd och gamman
för stora ting, dem han gör med oss allesamman,
den från vårt modersliv av nåd och stor miskund
så mycket gott oss gjort och än gör varje stund.

Den nåderike Gud, han oss ock här förläne
att vi med hjärtans fröjd i frid städs honom tjäne.
Och Herren, stor av nåd, oss vare alltid blid,
oss vare Herren när nu och i evig tid.

Pris vare dig, o Gud, o Fader, Son och Ande,
högtlovad, store Gud, av oss i allo lande,
du som av evighet treenig Gud förvisst
har varit, är och blir högtlovad först och sist.