Hoppa till innehållet

Nu vilar hela jorden

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Nu vilar hela jorden
av Paul Gerhardt
Översättare: Haquin Spegel
Psalm nr 442 i 1937 års psalmbok. Diktad 1653 och översatt till svenska 1686 för publicering i 1695 års psalmbok (nr 375). De bägge sista verserna, 8-9, publicerade i Stockholms söndagsskolförenings sångbok 1882, som nr 108 med inledningen Nu vilar folk och länder, Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888, som nr 30 och i Svensk söndagsskolsångbok 1908, som nr 273 under rubriken Morgon och afton.


1.
Nu vilar hela jorden,
Och luften mörk är vorden,
Snart världen sover sött.
Men dig, min själ, bör vaka
Att bönens sötma smaka
Och i din andakt ej bli trött.

2.
Sitt ljus nu solen döljer,
Och natten överhöljer
Det stora luftens tjäll.
Min sol, o Jesu, visa
Din nåd, som kan upplysa
Min själ uti den mörka kväll.

3.
Nu haver dagen ända,
Och stjärnor börja tända
Sitt dägeliga ljus.
O Gud, låt mig ock komma,
Dit alla själar fromma
Så skina i din himmels hus.

4.
Till sömn jag mig bereder,
Bortlägger mina kläder,
En hamn av dödlighet.
Låt, Jesu, själen vila
I dina sår och skyla
Sin brist med din rättfärdighet.

5.
Dagsbördan tynger neder
Min kropp och mina leder,
Att de betarva ro.
Ack Jesu, låt mitt hjärta
Från syndens tyngd och smärta
Snart lisas och få hos dig bo.

6.
När sömnen mig nedtrycker
Och mina ögon lycker,
O Gud, hav vård om mig.
Ditt milda fadersöga
Se neder av det höga,
Att jag må vila tryggelig.

7.
Låt oro mig ej väcka
Och ingen nöd förskräcka,
När jag nu somnar in;
Men dina änglar blive
När mig och hädandrive
Vad som kan störa vilan min.

8.
Vad jag i dag har syndat,
Av världens flärd förblindad,
O Gud, förlåt mig det.
I Jesu namn jag beder,
Att du mig alltid leder
På livets väg, i Jesu fjät.

9.
Giv att jag icke saknar
I morgon, när jag vaknar,
Din milda allmaktshand,
Som mig i alla dagar
Beskyddar och ledsagar
Omsider in i livets land