Nyårs-sång 1863 (Sehlstedt 1867)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ode till våren
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 3
av Elias Sehlstedt

Nyårs-sång 1863
Min flicka  →


[ 45 ]

Nyårs-sång 1863.


Det gamla år har, apropos!
Till sina fäder gått.
Dess dagar, mulna eller blå,
De fyllde snart sitt mått.
Man får ej skarfva, om man vill,
Ej heller minska dem:
Vår bön förutan gå de till
Trehundrasextifem.

Fast dag och stunder ha så brådt,
Fastän ett år är kort,
Man hinner mycket smått och godt,
Om tiden ej öds bort.
Museum har visst sakta gått,
Ty allt går ej så lätt.
Men jernväg i ett huj vi fått
Till Göteborg komplett.

Nu kan man hvar dag sitta upp
Och göra lilla turn:
Enfin! en tretton timmars gupp.
Från Nordsjön till Fatburn!

[ 46 ]

Hit komma rockor i parti,
Och unken rödspott fås.
Vi skicka bort vår strömming vi,
Som dumma nöt, förstås!

Och fält och ängar ha vi sett,
Hur yppiga de stått.
Och korn och kärna åren gett
I rikt och rågadt mått.
Det kom till pass, då budet kom
Att Finland var i nöd;
Det är ej första gången som
Vi delat samma bröd.

Fast mycken fördom råder än,
Som långa år har rådt,
Två damer såsom tjenstemän
I sparbanken vi fått.
För allt mosaiskt man fordom rös,
Nu är man fördomsfri:
Nu kan man med en judisk tös
Prestnäsan gå förbi.

En fläck du, gamla år, dock har,
Som länge sitter i,
Och skammen har du också qvar,
Fast faran är förbi.
Hur saken skådas och bedöms,
Du står dig ändå slätt,
Ty Aspromontes kula glöms
Af verlden ej så lätt.

[ 47 ]

 
Ditt mål du nått, och lefnadstrött
Du blott en graf begär.
Farväl, min vän, sof godt och sött
Och tack för allt besvär!
Det nya årets sol går opp
Ur nattens dunkla port,
Och Svea lefver i sitt hopp,
Som hon alltjemnt har gjort.

Och landet byggs i lagens skygd.
Och tryggt vi gå vår ban.
Skarpskyttarna i stad och bygd
Se morska ut som fan.
Svik ej, du fria unga här,
Den fana som du svor! —
Gud signe den som liten är,
Men liten blir väl stor!