Nya året

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Sotarens Morgon-sång
Nya året.
av Elias Sehlstedt
Lifvets vexlingar  →
Ur Fiskmåsen. Poetisk Vår-Kalender för 1853 af E. Sehlstedt utgiven 1853.


[ 67 ]

Nya året.


Välkommen främling! Fast jag dig ej känner,
Jag hälsar dock som vän med fröjd och hopp.
Om se’n vi skola skiljas såsom vänner;
Det få vi se vid målet af ditt lopp.
Jag vet ej ännu hvad du för i skölden:
Om du bär värman eller nordan-kölden
Inom ditt hjerta för mitt sanna väl.
Dock, hur som helst, du skall mig ej förtrycka.
Af tiden tigger jag ej lifvets lycka;
Från jordens dimmor lyfter jag min själ.

Från ljusets Fader kommer al god gåfva.
Mitt hjerta älskar att tro Gud om godt.
Jag vet hans löften hålla hvad de lofva,
Då jordens löften äro drömmar blott.
Jag vill ej börja året med att klaga,
Jag vill, med kärlek, af Guds kärlek taga
Hvar gåfva, som han ger, om än bekymrens lott.

Kom tid och öde, glädje eller smärta!
Den gode Fadren jag förtror mitt väl.
Förtröstans källa porlar i mitt hjerta
Och hoppets harpa klingar i min själ.

[ 68 ]

Jag lyssnar gerna till de toner klara;
Ty hjertats lycka fästad är dervid.
Och under lifvets korta vandrings-tid,
Behöfs väl mera, för att lycklig vara,
Än tron på Gud och i vårt hjerta frid?