O, att med tusen tungors ljud

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
O, att med tusen tungors ljud
av Charles Wesley
Här presenteras 3 psalmer, som inleds med O, att med tusen tungors ljud. Ibland anges brodern John Wesley, som författare. På Wikipedia finns en artikel om O, att med tusen tungors ljud.


Metodistkyrkans psalmbok 1896[redigera]

1.
O, gif mig tusen tungors ljud,
Att sjunga Jesu nåd,
Hans härlighet som Konung, Gud,
Hans underbara råd!

2.
Hur ljufligt namnet Jesus är,
Det stillar hjertats strid;
Stor salighet det innebär,
Ger frälsning, lif och frid

3.
All syndens makt besegrar han,
Den fångne gör han fri;
Hans blod från synden rena kan.
Jag renad blef deri.

4.
Han talar, och af denna röst
Den döde lifvet får,
Det sorgsna hjertat finner tröst,,
Och otrons natt förgår.

5.
Du döfve hör, du stumme sjung
Din Jesu pris förnöjd;
Du blinde se din Gud och Kung,
Du lame spring af fröjd!
Charles Wesley.

Ytterligare översättningar[redigera]

I Hjärtesånger 1895, nr 52 med titeln O, att jag kunde!.

1.
O, att med tusen tungors ljud
Jag kunde prisa här
Min store frälsare och Gud,
Hvars nåd så mäktig är.

2.
Han bryter syndens makt och men,
Han gör den fångne fri,
Hans blod kan två den sämste ren —
Jag frälsning fann deri.

3.
Det namnet Jesus mod oss ger
Och tröst i sorgens tid;
Musik för syndare det är
Samt helsa, lif och frid.

4.
Min gode mästare och Gud,
O, hjälp mig bära fram
På jordens rund med gladligt ljud
Ditt segersälla namn!.
Översättning

I Herde-Rösten 1892 med titeln Frälsning af nåd, 1892.

1.
O, att med tusen tungors ljud
Jag pris kunde dig,
|:Som i ditt nådeval, o Gud,
Har äfven utvalt mig!:|

2.
O, kärleks djup, o, kärleks höjd,
O, underfulla råd!
|:Att äfven jag, så arm och svag,
Blef frälsat af idel nåd!.:|

3.
Pris vare din barmhertighet,
O, Jesus huld och god,
|:För denna stora hemlighet:
Förlossning i ditt blod!:|

4.
O, Helge Ande, hjelp att jag,
Må klart på Jesus se!
|:Och ifrigt vänta hvarje dag
Guds Sons tillkommelse!:|

5.
Nu lemnar jag mig i din hand,
Jag vet du allt förmår.
|:Kom, för mig hem till fridens land,
Der evig ro jag får!:|
Aug. Davis.

I Herde-Rösten 1892 med titeln O, att med tusen tungors ljud.

1.
O, att med tusen tungors ljud
Jag kunde prisa här
|:Min store frälsare och Gud,
Hvars nåd så mäktig är.:|

2.
Han bryter syndens magt och men,
Han gör den fångne fri,
|:Hans blod kan två den sämste ren;
Jag frälsning fick deri.:|

3.
Det namnet Jesus mod oss ger
Och tröst i sorgens tid;
|:Musik för syndare det är
Samt helsa, lif och frid.:|

4.
Min gode mästare och Gud,
O, hjälp mig bära fram
|:På jordens rund med gladligt ljud
Ditt segerrika namn!:|

J. Wesley.