O Helige Trefallighet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
O Helige Trefallighet
av Martin Luther
Här ur 1695 års psalmbok som nr 349 under rubriken "Morgon-Psalmer". På Wikipedia finns en artikel om O Helige Trefallighet..


1.
O Helige Trefallighet!
En sanner Gudh i ewighet,
Gudh Fader, Son och Helge And
Giör migh i dagh (natt) ett godt bistånd.
2.
Min siäl, lijf, ähra, godz bewar,
At Satan medh sin onda skaar
Eij skada mig tilfoga må,
Eij werld, eij kötzens ond åtrå.
3.
Gudz Faders macht mig skydde wäl,
Och Sonsens nådh bo i min siäl,
Gudz Ande styre mitt begär,
At hålla JEsum endast kär.
4.
O gode Skapar! stat migh bij;
Min JEsu migh från synd giör frij:
O dyre Tröstar blif migh när!
Tin nådehåfwor migh beskär.
5.
Wälsigna, HErre, och bewar:
Lät lysa migh titt Ansicht klar;
Medh nåde wänd thet ock til migh;
Förlän mig fridh ewinnerlig.