Odjur, människor och gudar/Ordförteckning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Världens konungs profetia år 1890
Odjur, människor och gudar
av Ferdinand Ossendowski
Översättare: Thorsten W. Törngren

Ordförteckning
Karta  →


[ 277 ]

ORDFÖRTECKNING


Bandi. — Studerande vid teologisk läroanstalt inom den buddhistiska religionen.

Buriater. — Den mest civiliserade av de mongoliska folkstammarna, vilken är bosatt i floden Selengas dalgång i Transbaikalien.

Chaharer. — En krigisk mongolstam, som bor i Inre Mongoliet utmed den stora kinesiska muren.

Chiang Chün. — Kinesiskt ord för »general». Högste befälhavare över trupperna i Mongoliet.

Dalai Lama. — Den högste och förnämste översteprästen inom den lamaitiska religionen eller den s. k. »gula tron», bosatt i Lhasa i Tibet.

Dugun. — Kinesisk kommersiell eller militär station.

Dzuk. — Ligg ner!

Fang-tzu. — Kinesiskt ord för »hus».

Fatil. — En mycket sällsynt och dyrbar rot, högt skattad inom den kinesiska och tibetanska läkekonsten.

Felcher. — Fältskär, kirurg.

Gelong. — Lamaitisk präst med rättighet att offra till Gud.

Getul. — Lamaitisk präst av tredje graden.

Goro. — Hög präst hos Världens konung.

Hatyk. — En avlång duk av blått (eller gult) siden, som föräras hedersgäster, lamaer och gudar. Även ett mynt med värde växlande mellan en krona och 1:75.

Hong. — Kinesiskt handelsetablissement.

Hun. — Furste av lägsta grad.

Hunghutze. — Kinesisk stråtrövare.

Hushun. — Inhägnad hos de ryska kosackerna i Mongoliet, omfattande boningshus, magasin, stall, stallgård m. m.

Hutuktu. — Högsta graden av lamaitiska andliga. Benämning i allmänhet för gudomlig inkarnation. Helig.

Imouran. — Liten gnagare av en ekorres storlek.

Izubr. — Amerikansk älg.

Jungarer. — En västmongolisk stam.

Jurta. — Mongolisk tälthydda av skinn.

[ 278 ]Kabarga. — Myskantilop.

Kalmucker. — En mongolisk stam, som under Djingis Khans tid utvandrade från Mongoliet (där de kallades oleter eller eleuter) och nu bor i Ural och vid Volgas stränder i Ryssland.

Kanpo. — Föreståndare för ett lamaitiskt kloster.

Kanpo-Gelong. — Högsta graden bland gelongs. En hederstitel i allmänhet.

Karma. — Buddhistisk materialisation av ödets begrepp, en parallell till grekernas och romarnas nemesis.

Khan. — Konung.

Kirgiser. — Den stora mongoliska folkstam, som bor mellan floden Irtisch i västra Sibirien, sjön Balkasch och Volga i Ryssland.

Kuropatka. — Rapphöns.

Lama. — Den allmänna benämningen på lamaitisk präst.

Lan. — Vikt för guld och silver, motsvarande något mera än trettiosju gram.

Maramba. — Teologie doktor.

Merin. — Kommunal styresman hos sojoterna.

»Om! Mani padme hung!» — »Om» har två betydelser. Det är namnet på den förnämste goron och betyder även: »Hell!» I denna sammanställning: »Hell, store lama i lotusblomman!»

Mendé. — »God dag» på sojoternas språk.

Nagan-hushun. — Kinesisk grönsaksträdgård eller salutorg i Mongoliet.

Naida. — Ett slags lägereld i de sibiriska skogstrakterna.

Nojon. — Furste eller khan. Användes även som hederstitel i tilltal.

Obo. — Helig offerplats vid alla farliga ställen i Urianhai och Mongoliet.

Oleter. — Kalmucker.

Om. — Namnet på den förnämste goron och betecknar även det underjordiska rikets mysterier. Betyder därjämte: »Hell!»

Oulatchen. — Postiljon, officiell vägvisare.

Ourton. — Poststation för ombyte av hästar och oulatchen.

Pandita. — Buddhistisk präst av hög grad.

Panti. — Icke utvuxet hjorthorn, ett i Kina och Tibet högt skattat läkemedel.

Pogrom. — Massblodbad å obeväpnade.

Paspa. — Grundaren av den »gula tron», som nu är den förhärskande inom den lamaitiska religionen.

Sait. — Mongolisk styresman.

Salga. — Stäpprapphöns.

Tajmen. — Ett slags stor forell.

Ta lama. — Ordagrant: »den höge prästen», men betyder nu: »medicine doktor».

Tashur. — Stark bambukäpp.

Tjeka. — Den bolsjevikiska kontrarevolutionära kommittén, upprättad för förföljande av motståndarna till den kommunistiska styrelsen i Ryssland.

Turpan. — Den röda vildgåsen eller lama-gåsen.

[ 279 ]Tzagan. — Vit.

Tzara. — Dokument, som berättigar till erhållande av hästar och »outlatchen» vid poststationerna.

Ulan. — Röd.

Urga. — Namnet på huvudstaden i Mongoliet. Ett slags mongolisk lasso.

Vatannan. — Språket i Världens konungs underjordiska rike.

Wapiti. — Amerikansk älg.

Zabarega. — Isvall utmed flodstränderna på våren.