Om svensk jordäganderätt/Förklaring af några i detta arbete förekommande förkortningar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Slutord
Om svensk jordäganderätt.
av Adolf Åström

Förklaring af några i detta arbete förekommande förkortningar
Innehåll  →[ 217 ]

Förklaring af några i detta arbete förekommande förkortningar.

Tryckta arbeten:

D. S. o. Dipl. Svec: Diplomatarium Svecanum I–V, utg. af J. G. Liljegren och B. E. Hildebrand.

Sv. Dipl: Svenskt Diplomatarium från år 1348 utg. af H. Hildebrand, från är 1401 af C. Silfverstolpe;

Schlyter: Samling af Sveriges gamla lagar, utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. För de särskilda lagarna användes sedvanliga eller lätt igenkänliga förkortningar.

Ekström: Samling af Kongl. Bref och Författningar ang. Storskiftes- och Afvittringsverken samt Kronobyggen i Rikets norra län, utg. af C. R. Ekström. Forts. af van der Hagen och Edman.


Otryckta källor:
Up. H. Räkenskapshandlingar i kammararkivet för Uppland betecknade med årtal och nummer.
Söderm. H. Södermanland
Ö. G. H. Östergötland
Smål. H. Småland
V. G. H. Västergötland
V. M. H. Västmanland
Norrl. H. Norrland
J. B. Räkenskapshandlingar i kammararkivet Jordebok
Verif. B. Verifikationsbok
Sbg. Handlingar rörande svenska kameralväsendet samlade af C. Sandberg. F. del af 1:a serien, F. F. del af 2:a serien.


Öfriga förkortningar:

h:d = härad; s:n = socken; tnl. = tunnland; kpl. = kappland; mtl = mantal; p. = punkt; s. = sida; a. a. = anfördt arbete; ibm = ibidem, m. fl.