På Gud, vår Fader, jag nu tror

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
På Gud vår Fader, jag nu tror
av Martin Luther
Översättare: Laurentius Jonae Gestritius
Psalmen i versionen från 1695 års psalmbok (nr 8). På Wikipedia finns en artikel om På Gud, vår Fader, jag nu tror..


1. Uppå Gud Fader jag fast tror,
    Alsmäktig then i himlen bor:
    Then genom sit kraftiga ord
    Skapat hafwer Himmel och jord.
    För kropp och siäl han omsorg bär,
    Och för sin Sons skull har oss kär.

2. Jag tror ock uppå JEsum Christ,
    Hans enda Son wår HErra wist:
    Af Fadren född af ewighet;
    Af hwilkom all ting är beredt:
    Then af himmelen nederfor,
    Och på sig tog wår synd så stor.

3. Sielf Gabriel thet wittne bär,
    Han af Guds Anda aflad är,
    Och födder utan syndamen
    Utaf Maria Jungfru ren.
    Then ock genom sit helga ord
    Sin Faders wilja har kundgiort.

4. Then för wår synd på korßet stod,
    Och rinna lät sit dyra blod;
    Then HErren war så god och huld,
    At han betalte wåra skuld,
    Och frälste oss utaf all nöd,
    Alt med sin blod och bittra död.

5. Blef sedan nederlagd i graf,
    Och sig til helfwetet begav,
    Och wiste sig en öfwerman,
    Som öfwer döden seger wann;
    At satan ingen skada må,
    Som JEsum Christum tror uppå.

6. På tredie dagen han upstod
    Med stor triumph, the hielte god;
    Han sedan up til himla for,
    Med kraft och segerwinning stor;
    Och sitter Gud sin Fader när,
    Och ber för oss på jorden här.

7. Tädan han komma skal igen
    Mäktig at döma hwar och en,
    Lefwande också döda rätt.
    Och gifwa them sin lön all slätt:
    Them trognom ro i himmels högd,
    Men them otrognom pin och blygd.

8. Jag tror på Gud then Helga And,
    Tredie person i Gudom sann,
    Then af Fader och Son utgår:
    Genom Propheterna mång år
    Han talat har, och wittnat rätt:
    The trogne äro Guds barn all slätt.

9. Jag tror at en församling är,
    Ther Christus wil oss wara när,
    Ther han blir dyrkad och wäl känd
    Genom sit ord och sacrament.
    The helgas samfund finnas ther,
    Som HErren sin Gud hafwa kär.

10. Jag tror at Gud af sin miskund,
    Förlåter för sin Son all synd,
    Allom som tro och warda döpt;
    Ty Christus hafwer them dyrt köpt:
    The äro af hans blod renade,
    Och med Gudi förenade.

11. Jag tror förwist therhos också,
    Mit kött af jorden skal upstå.
    Et ewigi lif förwäntar jag
    Tilkomma uppå domedag,
    Ther wi hos Gud i himmels högd,
    Med Christo skole hafwa frögd.

12. Then thetta tror och tröstar på,
    Guds nåd och wänskap skal han få:
    J kärlek också tolamod
    Är han sin nästa from och god.
    Thet gif oss, JEsu Frälsare kär;
    Ty tit ord Ja och Amen är.