På Vårqvisten

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Till en vän då han fick pastorat
På Vårqvisten.
av Elias Sehlstedt
Flickan vid forsen  →
Ur Illustrerad Tidning Band 9. 7 Maj 1859, N:o 18(2), Se digitalisering på Alvin!


På Vårqvisten.


Min sångmö gläds af solens majestät — fallera,
Hon kan ej hålla mund för aldrig det — fallera.
När jag får sjunga, mår min kropp så bra — fallera.
Jag har tills hands en »Liten Krönika» — fallera.

Vi hela vintern gått i ler och grus — fallera,
Och ingen vet hvar Bore hållit hus — fallera.
Tillgången varit knapp på snö och is — fallera,
Han visst har råkat fast för någon kris — fallera.

Ett embete för skogen finnas bör — fallera:
Vi fått en general-skogs-direktör — fallera.
Hvem kunde tjensten bättre anförtros? — fallera,
Är det ej skönt att skogen fått sin ros — fallera!

På höga namnsda'r ges ej mer salut — fallera,
Vår tid kan nog behöfva spara krut — fallera.
Men lärkan sköts likväl uppå försök — fallera,
Fast skytten långnäst blef i kungens kök — fallera.

På Norr ha vi ett ångkök redan sett — fallera.
På Söder få vi kanske också ett — fallera.
Nu får man fläsk och porter som är frisk — fallera,
Och krögarn hänger läpp inom sin disk — fallera.

Vårt landtbruk tarfvar nog en kraftig arm — fallera,
Och Lule-elf har fått sin mönsterfarm — fallera.
I Lappland skall det bli ett himlalif — fallera,
Då Gellivaro får lokomotiv — fallera.

Cellfängelset i Fahlun fått en Fläck — fallera,
Ditsatt utaf en krigskapten så käck — fallera. —
På pöbelns vis upplysningen nu slåss — fallera:
Hvar rektor snart är skicklig till profoss — fallera.

Med nya myntet man ej rätt förliks — fallera.
Men allt är ej sä dåligt som det skriks — fallera.
Lägg blott en sedel i din paletå — fallera,
Så har du innan qvällen säkert två — fallera.

För födan ingen nöd för oss nu blir — fallera,
Så länge det fins blomkål i Algier — fallera.
Hvad sjutton tusan gör väl litet lyx — fallera —
I mat och dryck, i kjol och stubb och byx — fallera?

Vårt jubel uti Mars var fosterländskt — fallera,
Och gladde hvarje hjerta som var svenskt — fallera.
Men mången, som ej mådde rigtigt bra — fallera,
Var derför icke med hos La Croix — fallera.

Despoterna med härar och med tross — fallera, —
Nu tåga mot hvarandra för att slåss — fallera.
När tjufvar spänna hop med näbb och klo — fallera,
Får bonden slutligen igen sin ko — fallera.

Nu lägger jag mitt sångarskepp på svaj — fallera,
Och fejar opp mitt stop till första Maj — fallera.
Kanske, som Ni, jag går på Djurgå'ln ut — fallera —
Adjö, mitt herrskap! Nu är visa slut — fallera!

S—dt.