Räggler å paschaser/E beskeli jänte

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Rot-Johan
Räggler å paschaser
av Gustaf Fröding

E beskeli jänte
Hallidajen  →


[ 30 ]

E beskeli jänte.

Dä ä så mört för mäj i vala nu, käre du,
som i a hôle, käre du.
— »Men käre söte gol lelle du, käre du,
hva ä dä vôle, käre du?» —

Ja ä i tocka stora gromma nö, käre du!
— »Åh kôrs i all mi ti, käre du!» —
Ja tror ja går å slôr mä dö, käre du!
— »Ahnä, lätt bli, käre du! » —

För dä di sier du vell ha en ann, käre du!
— »Di känske lög, käre du!» —

[ 31 ]

Å att ja ä för dåli te gå an, käre du!
— »Du kanske dög, käre du!» —

Men ôm ja ba dä ôm en tocken där, käre du?
— »Frest på å be, käre du!» —
En tocken där, di kallar plocke bär, käre du?
— »Nå så köss te, käre du!» —

Men ôm ja kom te stôga di härnäst, käre du?
— »Så slapp du in, käre du!»
Å ba dä följe mä te näste präst, käre du?
— »Så kör i vinn, käre du!» —