Räggler å paschaser/Ordförklaring (1897)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Harrgårdstösa i äppelapla
Räggler å paschaser
av Gustaf Fröding

Ordförklaring


[ ordförkl ]

Ordförklaring.

A — en (femin.)
'a — henne
'a — jag
aen — annan
affärd — affär
antura sä — buro sig åt
apeläpple — i Värmland lär det ibland göras skillnad mellan apeläpple, päräpple och joläpple samt mellan äppelapel och pärapel
are — andra
Betart — betalt
bleg — bligande, stortittande
blogen — blodet
boffel — en knytnäfstöt
bol — bord
bôrkan — burkarne
brura — bruden
bynnt — begynt, begynte
bögda — bygden
Da — då
derses — deras
dompen, gå på dompen — gå på giljarfärd
dôger — duger
dôra — dörren
dängt'en — gifvit honom ett kok stryk
En — man
'en — han
'e — det
'el — väl
emsammen, esam — ensam
erat, ve erat — edert, hos er
Fali — farlig
felt — föll
flint — flinade
fôr — förr
fäll — väl
förstninga, i förstninga — i början
Glan, glaning — titt, titta, tittning
gômmen — genom
grom — väldig
grönn, grönna — grunnade, funderade
Hannt — hann
hek — hakade
het — hetta
helt — höll
hôr, hôrt — hvar, hvart
hôriveli — hvarenda
hôrann — hvarandra
hôvvsvårn — hufvudsvålen
hvalls, hölls — huruledes
hällers — eljest
Ickre — ekorre
ing — inget
immä — i mig
issä — i sig
itnô — inte något
Jale — gärdet [ ordförkl ]jäntbleg — jäntbligande
jämnan, för jämnan — beständigt
Klocka — kluckade
kôbben — stubben
kofé'n — det minsta lilla fjun
kôlbôtt — kullbytta, konkurs
Lell — likväl, i alla fall
liklockt — liklukt
låsen — logen
Maskpi — maskopi
mennas — under tiden
môltera — hjortronen
môttra — muttrade, mumlade
mä — med
mä — mig (obetonadt)
mäj — mig (betonadt)

mässé — låt mig se
mäddä — med dig
mässä — med sig
mö, möe, möa — mycket, mycken
Nô, nôge — något
nôn — någon
når — när
när — hos
Ol — ord
ôppflôga — uppflugen
Paschaser — något, som passerat, äfventyr
påmmä — på mig
Rilen — reel, scottish
Räggler — historier, ibland med liten bismak af lögn
Satt — så att
sack — sjönk
seldat — soldat
si, sier — säga, säger si ôm si — sida om sida, tätt bredvid
siglan — sidtittande
sjôl — själv
skael — skallen
skamnôm — rådlös
skers — skiljas vid
skôt — skott
skrömt — spökeri
slifft — slipade
snudi — klippsk, påhittig
snör te — köra till
sôrr — surr
sôl — sorl
stortöt — storgrät
surmodi — ledsen och missbelåten
Tart, tard — talade, talat
tebakas — tillbaka
temmä — till mig
tessä — till sig
tili — tidigt
tock, tocke, tocken — sådant, sådan
tôk — tåkade, flyttade
tull — rulla
tå — utaf
tänga — springa förtvifladt fort
töt — grät högt, tjöt
Ugörlitt — ogörligt, omöjligt
unna — undan
utta — utan
uvôrne — ovarsamma
Vala — världen
vacktn'en ôpp — vaknade han upp
varr, varrer — värre
vemmä — vid mig [ ordförkl ]
vesen — vissnad
vien — vinden
vôr — varit
Yg, yger — öga, ögon
Åg — också
ågd — ägde
årn — ordna
åssä — af sig
Äll — eller
ätter — efter
änn — ända
ändá — ändå

Satiren i ”Bolaggsvinsta” är delvis framkallad af hörsagor om förhållanden vid ett eller annat bruk, men hörsagor äro hörsagor och få stå i sitt värde såsom sådana, möjligen sanna, möjligen osanna.